Del

Ansvarlig forskningspraksis

Professionshøjskolen Absalon bedriver forskning og udvikling for at skabe ny viden og præge samfundsudviklingen. Derfor skal vores forskning og udvikling være troværdig og af høj kvalitet.

Dette sikrer vi ved at udvise forskningsintegritet og overholde principperne for ansvarlig forskningspraksis, som de er udfoldet i nationale og internationale standarder.

For at understøtte forskningsintegriteten og den ansvarlige forskningspraksis har vi:

Kontakt

Udvalget for ansvarlig forskningspraksis ved Professionshøjskolen Absalon kan kontaktes på forskningspraksis@pha.dk.