Del

Centre for Engineering and Science

Centre for Engineering and Science har to forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis.

Med det valgte forskningsområder understøttes forskningen inden for centrets kommende efter- og videreuddannelse (EVU) og grunduddannelsesaktiviteterne (GU) i Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi og bioanalytikeruddannelsen

Bioteknologisk produktion

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Bioteknologisk produktion”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er, at bidrage med ny viden, kompetencer og samarbejdsflader, der matcher regionale og nationale behov inden for bioteknologisk produktion.  Her tænkes f.eks. på

  • Produktion af proteiner herunder enzymer
  • Bioteknologisk anvendelse af enzymer
  • Optimering og udvikling af fermenteringsprocesser
  • Bæredygtig produktion herunder industriel symbiose
  • Design af oprensningsprocesser for fx fermenteringsprodukter

Personlig medicin

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Personlig medicin”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at bidrage med ny viden, kompetencer og samarbejdsflader, der matcher udviklingen i retning af et mere personligt medicineringsparadigme i sundhedsvæsenet – også kaldet ’præcisionsmedicin’.

Læs mere her