Del

Centre for Engineering and Science

Personlig medicin

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Personlig medicin”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at bidrage med ny viden, kompetencer og samarbejdsflader, der matcher udviklingen i retning af et mere personligt medicineringsparadigme i sundhedsvæsenet – også kaldet ’præcisionsmedicin’.

Afsættet i forskningsmiljøet er et begyndende paradigmeskift fra generaliserede medicinske behandlingsformer til en tilgang, hvor medicin matches bedre til individuelle forhold og behov. Dette sker i forlængelse af dels stigende medicinudgifter og dels i erkendelse af, at den generaliserede medicineringstilgang ikke altid har den ønskede effekt. Personlig medicinering stiller nye krav til bioanalytikerfaget, såvel som til andre sundhedsfag og -professionelle.