Del

Projekt Kompetencetilpasningsforløb

Kompetencetilpasningsforløbene skal kvalificere den enkelte til at blive optaget på og følge en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Målet er at kompetencetilpasningsforløbene skal kvalificere deltagerne til at uddanne sig inden for det naturvidenskabelige og tekniske felt.

Kompetencetilpasningsforløbene er rettet mod voksne, som efter en periode på arbejdsmarkedet ønsker at tage en videregående uddannelse. Deltagernes baggrund kan for eksempel være en ungdomsuddannelse med et par år på bagen eller en teknisk eller naturvidenskabelig erhvervsuddannelse.

Projektet gennemføres i et samarbejde om mellem Professionshøjskolen Absalon, VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC samt Erhvervsakademi Sjælland.

De fire uddannelsesinstitutioner samarbejder om sammenhængende kompetencetilpasningsforløb med en række elemeter rettet mod uddannelsesinformation, karriereguidning, moduler med faglig opkvalificering og mentorordning.

Ambitionen er at sikre en realistisk vej for voksne ind i de videregående naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i Region Sjælland inden for bioøkonomi, naturvidenskab, teknik, proces, produktion og automation. Kompetencetilpasningsforløbet bliver derfor målrettet de regionale videregående uddannelser som for eksempel diplomingeniøruddannelsen bioteknologi, bioanalytiker, sygeplejerske, produktionsteknolog, procesteknolog samt laborantuddannelsen.

Kompetencetilpasningsforløbet etableres så det samtidigt er muligt at have et job eller følge forløb på ungdomsuddannelser, f.eks. HF eller enkeltfagsforløb. Desuden vil modulerne blive organiseret fleksibelt, så der tages hensyn til deltagernes geografiske forankring. Det betyder for eksempel at en del af de moduliserede forløb tilbydes digitalt eller udbydes som korte kurser.

Kompetencetilpasningsforløbene kommer til at udgå fra Kalundborg og Vordingborg, men arbejder sammen med videregående uddannelser inden for naturvidenskab og teknologi i hele Region Sjælland.  

Fakta

Projekt kompetencetilpasningsforløb har til formål at øge optagelsen og gennemførsel på videregående naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser i Region Sjælland og herigennem imødekomme virksomhedernes mangel på medarbejdere med videregående naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser.

Projektejer: Professionshøjskolen Absalon 

Partnere: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC samt Erhvervsakademi Sjælland.

Projektet støttes med i alt godt 6.5 mio. kr. fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.

Projektperiode: 010118-311220 

Læs mere om projektet på Erhversstyrelsens hjemmeside

Læs mere om projektet på Region Sjællands hjemmeside

For deltagelse i kompetencetilpasningsforløb kontakt:

VUC Storstrøm: 
Knud Erik Hansen KEH@vucstor.dk 

Nordvestsjællands HF og VUC
Heidi Mortensen hem@nvsvuc.dk  

Relevante uddannelser på Professionhøjskolen Absalon

Cxense Display