Del

Center for Engineering

Center for Engineering har ét forsknings- og udviklingsmiljø med et forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis.

Med det valgte forskningsområde understøttes forskningen inden for centrets kommende efter- og videreuddannelse (EVU) og grunduddannelsesaktiviteterne (GU) i Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi.

Bioteknologisk produktion

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Bioteknologisk produktion”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er, at bidrage med ny viden, kompetencer og samarbejdsflader, der matcher regionale og nationale behov inden for bioteknologisk produktion.  Her tænkes f.eks. på

  • Produktion af proteiner herunder enzymer
  • Bioteknologisk anvendelse af enzymer
  • Optimering og udvikling af fermenteringsprocesser
  • Bæredygtig produktion herunder industriel symbiose
  • Design af oprensningsprocesser for fx fermenteringsprodukter
Cxense Display