Del

Center for ernæring og rehabilitering

Fødevare- og sundhedsinnovation

Forskningsmiljøet adresserer temaet: ”Fødevareinnovation i partnerskaber og samspil med brugere”

Forsknings- og udviklingsmiljøets ambition er at kombinere viden og faglighed inden for fødevarekvalitet, ernæring og sundhedsfremme for at være med til at skabe nye innovative og sunde tiltag med mad og måltider. Inden for forskningsmiljøet er der to del-indsatser, hvor især krydsfeltet mellem dem bidrager til at indfri ambitioner og målsætninger.

Fødevareinnovation
Formålet er at arbejde målrettet med innovation inden for sunde, bæredygtige fødevarer i nært samarbejde med det regionale såvel som det nationale fødevarelandskab. Råvarekendskab og teknologiforståelse kombineres med viden om ernæring og forbrugere, så vi i nært samarbejde med virksomheder udvikler produkter og ydelser på en vidensbaseret baggrund.

Forsknings- og udviklingsmiljøet arbejder tværfagligt med at øge spise- og ernæringsmæssig kvalitet af måltider fremstillet af mad- og ernæringsprofessionelle. Dette sker i samarbejde med de mad- og ernæringsprofessionelle, der tilbereder maden, gennem fokus på målgrupper samt gennem  inddragelse af innovationsprocesser ved udvikling af retter.

Sundhedsinnovation
Formålet er at bidrage til livskvalitet gennem sundhed hos raske såvel som syge borgere gennem livet. Vi vil kombinere vores viden og faglighed indenfor generel sundhedsfremme, ernæring og fødevarekvalitet for derved at øge det enkelte menneskes handlekompetence, og på den måde være med til at gøre en forskel. Dette sker i samarbejde med de relevante aktører, private såvel som offentlige, hvor vi arbejder med mad, kost og ernæringsterapi. I nært samarbejde med praksisfeltet undersøger vi hvordan man kan forbedre ernæring og sundhed i befolkningen, samt mennesker der lider af en livsændrende sygdom.