Del

SBFOODINNO.EU – Developing food innovation capacity in the South Baltic Region

Projektets hovedformål er at styrke innovationskapaciteten hos små og mellemstore virksomheder (SME/SMV) inden for fødevaresektoren i South Baltic regionen rundt om Østersøen; Region Sjælland, Det sydlige Sverige, Nord-Øst Tyskland, samt kystnære regioner i Polen og Litauen.

Virksomhedernes udtalte behov og potentialer er i centrum for innovationsforløb med inddragelse af ny viden & kompetencer fra førende uddannelsesinstitutioner og organisationer inden for området.

I projektet arbejder parterne bl.a. med udvikling af vegetabilske proteiner, og hvordan det offentlige kan understøtte fødevareerhvervet ift. innovation og udvikling. Projektets resultater og best-practice metoder samles i en Food Innovation Toolbox med henblik på fremadrettet anvendelse hos private og offentlige virksomheder inden for området.

Samarbejdspartnere

Syv ProjectPartners (PP)

 1. University College Absalon, LeadPartner (LP)
 2. Lund University
 3. Rostock University
 4. Aarhus University, Faculty of Science and Technology, Department of Agroecology
 5. Zealand Institute of Business and Technology
 6. Swedish University of Agricultural Sciences
 7. AAU Food Studies

Tolv Associated Partners (AP)

 1. FoodNexus Nordic / University of Copenhagen
 2. Future Food Innovation  - Agro Business Park
 3. Skåne Food Innovation Network
 4. Corporate Service, Region Zealand
 5. Nordic seed
 6. DanSeed
 7. State Research Centre of Agriculture and Fishery in  Mecklenburg-Western Pomerania
 8. Prolupin GmbH
 9. Association of Polish Communes of Euroregion Baltic
 10. Natureef Association
 11. Assotiation "Milk Road"
 12. Kaunas University of Technology

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Aktiviteterne i SB FOOD INNO øger innovationskapaciteten hos SME’s ved at gøre udviklingsressourcer hos vidensinstitutionerne tilgængelige og synlige for virksomhederne. Det sker gennem konkrete virksomhedsforløb og facilitering af ny viden ved innovation camps og netværksaktiviteter til styrkelse af de enkelte deltagervirksomheder vækstpotentialer samt udvikling af værdikæderne inden for fødevareinnovation, herunder offentlig-privat innovationssamarbejde.

Projektets relation til praksis er direkte udtryk med begrebet ”SME-driven Innovation” som bærende princip i alle aktiviteter. Det handler om, at sikre praksisnære, åbne virksomhedsforløb med samtidig tilstrækkelig innovationshøjde. For Absalon underbygger det dermed Center for Ernæring og Rehabiliterings forsknings- og udviklingstilgang; Fødevareinnovation sker i partnerskaber og samspil med brugerne.

De studerende hos projektpartnerkredsens uddannelsesinstitutioner får via projektets innovation camps og cross-border netværk helt særlige muligheder for at komme tæt på praksis på tværs af landegrænserne i programregionen. Det giver uddannelserne en række unikke ekstra greb, der understøtter og udbygger læringsmålene via praksis samt styrker relationerne mellem uddannelsesinstitutionerne på flere niveauer - også direkte mellem de studerende og virksomheder på tværs af de (inter)regionale landegrænser.

Projektet vil først og fremmest henvende sig til studerende fra Ernærings- og sundhedsuddannelsen på Ankerhus, men der vil også blive muligheder for at deltage for studerende ved andre uddannelser, som fx Leisure Management.

 

Projektleder:

Michael Christiansen

Projektet løber fra:

Startdato: 31/07/2017

Slutdato: 30/07/2020

 

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:

FoU-miljøet ”Fødevareinnovation” som er forankret i Center for Ernæring og Rehabilitering

Cxense Display