Del

Vækstaftale 2: Viden som vækstgenerator i Region Sjælland

Professionshøjskolen Absalon indgår som en af fire parter (DTU, RUC, EASJ og Professionshøjskolen Absalon) i konsortiet bag den regionalt finansierede vækstaftale 2 (VA2): viden som vækstgenerator i Region Sjælland.

Konsortiet udgør størstedelen af Region Sjællands vidensinstitutioner og vil i VA2 udvikle samspillet mellem virksomheder og vidensinsitutioner til at understøtte udvikling og vækst i regionale virksomheder.

Indsatsen vil spille en central rolle for at skabe vækst blandt regionens virksomheder, med fokus på det regionale vækstlag og de ressourcer og kompetencer, som vidensinstitutionerne kan bidrage med.

Med vækstaftalen etableres konkrete samarbejder, der bidrager med udvikling af nye produkter, services, markeder og/eller processer hos regionens virksomheder. Samtidig får virksomhederne struktureret indblik i vidensinstitutionernes viden og adgang til kvalificeret arbejdskraft i form af studerende og forskere

Projektet ligger i forlængelse af den igangværende vækstaftale 3: Viirs, etableret og gennemført i samme partnerkreds i perioden 1.1.2014 – 31.12.2016.

  

Samarbejdspartnere

DTU, RUC, Erhvervsakademi Sjælland og Professionshøjskolen Absalon

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Aktiviteterne i vækstaftalen er direkte rettet mod regionale virksomheder, fokuseret på tre indsatsområder:

·         Studerende som viden- og vækstdrivere i virksomheder

·         Vækst gennem videnssamarbejde

·         Vidensbaserede iværksættervirksomheder

Vækstaftalen vil spille sammen med flere relevante uddannelser på Professionshøjskolen Absalon i både forskningssamarbejder og projekter med studerende involvering.

Cases

 

 

Projektet løber fra:

1.1.2017 – 31.12.2019

Projektet ligger i forlængelse af den igangværende vækstaftale 3: Viirs, etableret og gennemført i samme partnerkreds i perioden 1.1.2014 – 31.12.2016.

 

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Fødevareinnovation” er forankret i Center for Ernæring og rehabilitering

Cxense Display