Del

Aktivitet, Kræft og Livskvalitet i eget hjem. Et forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet

Kræftsygdomme medfører ofte nedsat funktion, som kan påvirke evnen til at udføre hverdagsaktiviteter, og derfor har indsatser, der støtter mennesker med kræft i at udføre daglige aktiviteter og leve en tryg og sikker hverdag, stor betydning.

Det overordnede formål med projektet er at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker som lever med en fremskreden kræftsygdom, kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet.

Projektdeltagerne er voksne, der har en uhelbredelig kræftsygdom, og som bor i eget hjem.

Projektet består af et kortlægningsstudium, der inkluderer 164 patienter fra Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital. Studiet undersøger de specifikke aktivitetsproblemer, som mennesker med kræft har i hjemmet: hvilke problemer de har, hvordan disse opleves, samt behov for intervention. Dette følges op af et litteraturstudie af eksisterende forskning om effekter af interventioner i f.t. aktivitetsproblemer, der blev identificeret i kortlægningsstudiet. På det grundlag udvikles et interventionsprogram, baseret på en adaptiv tilgang med tilpasning af aktiviteter og aktivitetsmønstre, hjælpemidler og boligindretning.

Endelig gennemføres en randomiseret, kontrolleret undersøgelse (RCT) af effekten af interventionsprogrammet m.h.t. udførelse af daglige aktiviteter, livskvalitet og omkostningseffektivitet. Der indgår 242 deltagere, som randomiseres til interventionsgruppe eller kontrolgruppe, der modtager den sædvanlige aktivitetsrettede indsats fra hospitaler og kommuner. Data indsamles før randomisering, ved seks, 12 og 24 ugers opfølgning.

Projektet er finansieret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Projektledere er ergoterapeut, M.Sc., ph.d. Karen la Cour, Syddansk Universitet og ergoterapeut, MPH, ph.d. Åse Brandt, Socialstyrelsen. Ergoterapeut, MPH, ph.d. Line Lindahl-Jacobsen indgår i projektgruppen i projektets RCT 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Projektledere er ergoterapeut, M.Sc., ph.d. Karen la Cour, Syddansk Universitet og ergoterapeut, MPH, ph.d. Åse Brandt, Socialstyrelsen. Ergoterapeut, MPH, ph.d. Line Lindahl-Jacobsen indgår i projektgruppen i projektets RCT 

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet er et praksisprojekt, der gennemføres i praksis med patienter/borgere, der bor i eget hjem. Behandlingen kan implementeres i praksis.

Af ’Kompetenceprofil for den ergoterapifaglige palliative indsats’ fremgår, at nyuddannede ergoterapeuter skal have kompetencer på basalt niveau ift. den palliative indsats. Projektets resultater vil kunne anvendes direkte i undervisningen, samtidig med at aspektet ift. udvikling af praksis vil kunne inspirere de studerende til at se innovativt på egen uddannelse og fremtidige profession. Desuden vil projektets resultater potentielt kunne anvendes i EVU-regi.

Projektmedarbejder:

Line Lindahl-Jacobsen, Adjunkt. Ph.d.

Projektet løber fra:

Projektet er under gennemførelse og forventes afsluttet i 2018

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Rehabilitering og bevægelse” er forankret i Center for Ernæring og Rehablitering

Cxense Display