Del

Rehabilitering og Palliative indsatser i hverdagen for mennesker med Cancer (RePaC)

Sammen med Sjællands Universitetshospital (Region Sjælland) har Professionshøjskolen Absalon udviklet et forskningsprojekt med titlen Rehabilitering og Palliative indsatser i hverdagen for mennesker med Cancer (RePaC), hvor det overordnede formål er, at indsamle viden om borgere med kræft med henblik på at udvikle indsatser målrettet et meningsfuldt hverdagsliv, trods kronisk, fremadskridende sygdom.

RePaC indeholder en række delprojekter, herunder:

  • Udvikling og afprøvning af en tidlig ernæringsindsats for borgere med lungekræft
  • Oplevelsen af behandling for småcellet lungekræft (en behandlingsform, der kræver mange timers dagligt ophold på hospital over en længere periode)
  • Et tværsnitsstudie, der skal indsamle viden om symptomers påvirkning af lungekræftpatienters hverdagsliv, og
  • Et studie, der fokuserer på, hvorfor mænd med lungekræft fravælger kræftrehabilitering samt hvordan mændene former deres egne forståelser af egen sygdom, helbred og sundhed.

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:

FoU-miljøet ”Palliation og hverdagsliv” er forankret i Center for Ernæring og Rehablitering