Del

Center for ernæring og rehabilitering

Rehabilitering og Bevægelse

Forskningsmiljøet adresserer temaet: Rehabilitering og bevægelse

Forskningsmiljøets ambition er at styrke vidensfeltet rehabilitering og fysioterapeutiske indsatser. Fokus er på rehabilitering og bevægelse for den enkelte borger, såvel individuelt som styrket gennem aktive fællesskaber og ligeledes på at udvikle og kritisk udfordre den fysioterapeutiske indsats i denne sammenhæng.

Formålet er at skabe viden, der udvikler borgernære interventioner, der understøtter borgere i et aktivt hverdags- og arbejdsliv, gennem udvikling af indsatser inden for akut og sikker diagnosticering, behandling og rehabilitering. I samarbejde med borgeren udvikles indsatser, der fremmer borgerens livskvalitet før, under og efter sygdom eller tilskadekomst. 

Forskningsmiljøet fokuserer på at udvikle projekter, der gennem anvendt forskning retter sig mod såvel målgrupper, indsatsformer og strukturelle forhold for professionens praksis, som mod de sundhedspolitiske tiltag der rammesætter rehabilitering og borgerinddragelse.

Forskningsmiljøet samarbejder med aktører fra universiteter, regioner, kommuner, almen praksis og den private sektor om at udvikle ny, anvendelig og relevant viden, der kan bidrage til at styrke fysioterapi og sundhedsarbejdet for borgere og pårørende samt udvikle sundhedsprofessionelle kompetencer.