Del

MATURE

Forsknings- og udviklingsprojektet skal vise vejen til en bedre velfærdsservice for fremtidens ældre med det formål at give dem øget livskvalitet samtidig med at samfundets udgifter til velfærdsservice reduceres.

  1. Projektet undersøger potentiale og risici forbundet med en række konkrete sociale, teknologiske og organisatoriske innovationer. Følgende innovationer afprøves og evalueres: en social innovation baseret på digital deleøkonomi, udviklet i samarbejde med ældre borgere
  2. Telemedicinsk teknologi til forebyggelse af sygdom og akutte indlæggelser
  3. Velfærdsteknologiske løsninger på plejecentre med fokus på beboernes livskvalitet.

På basis af den opnåede forskningsviden udvikles til sidst scenarier om fremtidens velfærdsløsninger og disses brugere, konkrete anbefalinger til organiseringen af fremtidens ældrepleje samt efteruddannelsesmoduler.

Absalon leder to arbejdspakker:

  1. En udviklingspakke, der undersøger ældres fællesskaber og hvordan brug af digital, social platform, spiller med og mod fællesskabets aktiviteter, deltagelsesmuligheder og oplevelser af mening
  2. Udvikling af efteruddannelsesmoduler på baggrund af resultater fra de samlede delprojekter. 

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i samarbejde med:

  • VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (LEAD)
  • Syddansk Universitet Svendborg Kommune
  • Plejecentret Skovhuset i Hillerød. 

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Forsknings- og udviklingsprojektet gennemføres sammen med borgere i Slagelse Kommune, og giver dermed de involverede borgere en merværdi. Samtidig udforsker projektet konkrete muligheder for en fremtidig social og teknologisk løsning til gavn for alle Kommunes ældre borgere. 

Projekts resultater vil samtidig indgå som grundlag for diskussion af begrebet borgerinddragelse på sundhedsuddannelserne, og en gruppe sygeplejestuderende har været med i projektet som del af deres uddannelsesforløb på Sygepleje. De studerende deltog i feltarbejde med forberedelse af materialer til brug i metoden samt i dataarbejdet i form af bidrag til observation og refleksion.

Projektleder for arbejdspakke 3 og 8:

Jeanette Præstegaard

Projektet løber fra:

01.02.17 – 31.01.20

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet "Rehabilitering og bevægelse" er forankret i Center for Ernæring og Rehabilitering