Del

Forebyggelse af fald blandt ældre

Formålet med dette projekt er at undersøge, om risiko for fald kan forudsiges hos ældre borgere. Hvis projektet giver et positivt resultat kan de, som er i risikogruppen, henvises til fysioterapeut for intervention.

Med ny brugervenlig teknologi, en mobil kraftplatform, måles balance og muskelstyrke. Det giver mulighed for at screene borgerne i eget hjem, hos praktiserende læge, i genoptræningscenteret, på skadestuen m.m. 

Samarbejdspartnere

Borgere i Næstved Kommune inviteres til projektet

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

’Forebyggelse af fald blandt ældre’ gennemføres i praksis og med borgere i fokus.

Forskningsprojektet retter sig direkte ind i undervisningen på fysioterapeutuddannelsen, da flere studerende vil deltage i dataindsamlingsperioden og dermed opnå erfaring med praksisnær forskning.

Resultaterne vil indgå i undervisningen dels som præsentationer, og dels som afsæt for kommende bachelorprojekter.

Projektleder:

Eirikur Benedikz, Adjunkt, Ph.d.

Projektet løber fra:

2017-2018

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Et aktivt liv med muskel- og skeletbesvær” er forankret i Center for Ernæring og Rehabilitering

Cxense Display