Del

Find centre

Forskningen og udviklingen er organisatorisk forankret sammen med vores uddannelser i syv faglige centre, der er opdelt på to direktørområder: Pædagogik og Ledelse samt Sundhed, Social og Engineering.

Direktøren for Pædagogik og Ledelse har en tværgående funktion som Direktør for Forskning og Udvikling.

Forskning og udvikling understøttes af Stab for Forskning og Udvikling, der ledes af Forskningschefen.

Nedenfor finder du en oversigt over Absalons centre med information om bl.a. forskningsmiljøer og uddannelser:

Center for Ernæring og Rehabilitering

Center for Ledelse og Oplevelsesdesign

Center for Pædagogik

Center for Skole og Læring

Center for Socialt Arbejde og Forvaltning

Center for Sygepleje

Centre for Engineering and Science