Del

Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde

Forskningsmiljøets tema inkluderer arbejdet med mennesker i alle aldersgrupper, hvor pædagoger understøtter menneskers udvikling, trivsel og læring via kreative, æstetiske og fysiske læreprocesser.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle kreative, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder i pædagogisk arbejde. Derigennem bidrager vi til øget trivsel og læring hos børn, unge og voksne i dagtilbud, skole-/fritidstilbud og på det social- og specialpædagogiske område.

Inden for forskningstemaet beskæftiger vi os med, hvordan pædagogen kan bruge kreative, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder i pædagogisk arbejde. Vi har bl.a. fokus på, hvilke metoder, der er bedst egnet i en konkret kontekst, og hvordan pædagogen kan rammesætte, lede og evaluere disse metoder, så de i højst mulig grad fremmer læring, udvikling og trivsel hos gruppen og individet.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

Legekunst

Legekunst er et nationalt udviklings- og forskningsprojekt, hvor pædagoger, kunstnere og forskere i samskabende processer understøtter og undersøger betydningen af børnehavebørns møde med kunst og kultur i forhold til børnenes leg og dannelse. I Absalon undersøger vi kvaliteten af disse møder ud fra et tredobbelt perspektiv: Dels et pædagogisk perspektiv med fokus på kunstmødernes værdi i relation til pædagogernes arbejde med læreplanen. Dels et kunstnerisk perspektiv med fokus på den kunstneriske kvalitet, samt endelig børnenes perspektiv med fokus på den værdi børnene selv oplever, de konkrete kunstneriske og legende praksisser har.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden og her

Projektlead

 • Kulturprinsen

Projektleder i Absalon

 • Docent Merete Cornét Sørensen

Projektperiode

 • 2019-2023

Samarbejdspartnere

 • Kulturprinsen, Nordeafonden, Aarhus Universitet, UC Lillebælt, UC VIA, UC Nord, Københavns Professionshøjskole samt en lang række kommuner, dagtilbud, kunstnere og kulturinstitutioner.

Bevillingsbeløb 

 • 1.780.000 kr. 

Bevillingsgivere

Digitale kreative fællesskaber

Projektet har fokus på at undersøge digitale kreativitet-formers potentielle betydning i forhold til at styrke motiverende og inkluderende fællesskaber for børn og unge i SFO og i fritids- og ungdomsklub. Der tages udgangspunkt i digitale mediers særlige egenskab i forhold til at rammesætte samarbejde og kreativitet. Via et aktionsforskningsprojekt med deltagelse af børn, pædagoger, medieeksperter og forskere udvikles pædagogiske metoder til at styrke inkluderende kreative fællesskaber.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Docent Mikkel Snorre Wilms Boysen

Projektperiode

 • 01. november 2018 - 01. Juli 2022

Samarbejdspartnere

 • Københavns Professionshøjskole, Marievangsskolen, Klub Norden Byskov og Ungdomsskolens Klub Slagelse. Projektet er koblet til et udviklingsprojekt, hvor 10 yderligere institutioner deltager.

Bevillingsbeløb 

 • 898.820 kr.

Bevillingsgivere

 •  Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds (BUPL) Forskningsfond.

Igangværende ph.d.-projekter

Kinæstetiske empati og playful learning

  Ph.d.-studerende

  • Sisse Winther Oreskov

  Universitet

  • Designskolen Kolding

  Samarbejdspartnere

  • Playful Learning  og Playful Learning Extension

  Bevillingsgiver

  Lego Foundation - Playful learning extension

  Projekter

  Projektperiode 2021
  Projektleder Merete Cornét Sørensen
  Projektperiode 2020 - 2023
  Projektleder Dennis Astrup Holland og Liv Kondrup Hardahl
  Projektperiode 2020 - 2022
  Projektleder Merete Cornét Sørensen
  Projektperiode 2020 - 2021
  Projektleder Merete Cornét Sørensen
  Projektperiode 2019 - 2023
  Projektleder Helle-Marie Skovbjerg, Kolding designskole
  Projektperiode 2019 - 2023
  Projektleder Mikkel Snorre Wilms Boysen
  Projektperiode 2019 - 2022
  Projektleder Mikkel Snorre Wilms Boysen
  Projektperiode 2019 - 2022
  Projektleder Mikkel Snorre Wilms Boysen
  Projektperiode 2019 - 2021
  Projektleder Mikkel Snorre Wilms Boysen
  Projektperiode 2018 - 2021
  Projektleder Bennye Austring og Mikkel Snorre Wilms Boysen
  Projektperiode 2018 - 2021
  Projektleder Mikkel Snorre Wilms Boysen