Del

Bioteknologisk produktion

Ambitionen i forskningsmiljøet er at bidrage med ny viden, kompetencer og samarbejdsflader, der matcher regionale og nationale behov inden for bioteknologisk produktion. 

Det kan f. eks. være indenfor følgende områder: 

  • Optimering og udvikling af fermenteringsprocesser
  • Design, optimering og udvikling af downstream-processer
  • Bæredygtig produktion herunder industriel symbiose
  • Produktion og anvendelse af proteiner herunder enzymer

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de konkrete mål og opgaver inden for fermentering.

Fermenteringsprocesser

Vi har fire distinkte fokusområder inden for fermenteringsprocessen:

O1: Konstruktion af et halvautomatisk 50 L elektrisk HERM-pilotsystem (Heat Exchange Re-circulating Mash System)

O2: Produktion af øl uden alkoholindhold og med lavt alkoholindhold

O3: Undersøgelse af ​​flokkulering i ølgær og -bakterier

O4: Udvikling af Principal Component Analysis (PCA) værktøjer i Python.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med store og små og mellemstore virksomheder inden for det ingeniørfaglige og teknologiske område samt med andre vidensinstitutioner. Vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående FoU-ansvarlige.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Projekt: Kompetencetilpasningsforløb

Kompetencetilpasningsforløbene skal kvalificere den enkelte til at blive optaget på og følge en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Målet er at kompetencetilpasningsforløbene skal kvalificere deltagerne til at uddanne sig inden for det naturvidenskabelige og tekniske felt.

Kompetencetilpasningsforløbene er rettet mod voksne, som efter en periode på arbejdsmarkedet ønsker at tage en videregående uddannelse. Deltagernes baggrund kan for eksempel være en ungdomsuddannelse med et par år på bagen eller en teknisk eller naturvidenskabelig erhvervsuddannelse.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC, HF og VUC Roskilde, HF & VUC Klar samt Zealand Sjællands Erhvervsakademi.

Læs mere om projektet her