Del

Designing 21st century nursing education by integrating adaptative learning technologies (NURSEED)

Projektets formål er at udvikle nye undervisningsdesigns på baggrund af integration af virtuelle og fysiske læringsmiljøer. I projektet anvendes en adaptiv digital læringsteknologi, Rhapsode (TM), hvis indhold udvikles og tilpasses de naturvidenskabelige fag på sygeplejerskeuddannelsen. Studerende anvender Rhapsode (TM) i deres forberedelse til undervisning, og både studerende og undervisere får feedback derfra. De genererede data vil efterfølgende blive integreret i tilstedeværelsesundervisningen. Forskning udføres i projektet med henblik på at evaluere effekten af det forandrede undervisningsdesign, og for at generere forskningsbaseret viden om integration af virtuelle og fysiske læringsmiljøer til fremtidigt curriculumdesign.

Projektet forventes at bidrage til:

  • Et styrket vidensniveau hos de sygeplejerskestuderende - dvs. uddannelse af endnu dygtigere sygeplejersker
  • Uddannelse af flere sygeplejersker gennem forebyggelse af frafald
  • Styrket regional forsyning af arbejdskraft
  • Forskningsbaseret viden om undervisning og læring understøttet af digitale læringsteknologier på videregående uddannelsesniveau

Samarbejdspartnere

Absalon er lead partner

Projektet gennemføres i samarbejde med:

  • Danmarks Tekniske Universitet - DTU-Compute
  • Area9 Lyceum Aps
  • Holbæk Kommune

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Holbæk Kommune er projektpartner og repræsenterer den kliniske praksis. Igennem dette specifikke samarbejde og det øvrige samarbejde med aftagerfeltet under projektforløbet sikres relevansen af den re-designede uddannelse for praksisfeltet.

Projektet bidrager til at skabe ny forskningsbaseret viden om kombination af læringsteknologi og tilstedeværelsesundervisning på en videregående uddannelse. Undervisningen kan blive datainformeret og bedre tilpasset de aktuelle studerendes forudsætninger for at deltage og at lære. De studerende lærer om deres individuelle læringsprofil, og hvordan de bedst og mest effektivt sikrer sig tilegnelse af ny viden, færdigheder og kompetencer.

Projektet er støttet af:

Projektet løber fra:
1. marts 2020 - 29. februar 2024

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ” Det nære sundhedsvæsen ”  i Center for Sygepleje