Del

Effektiv styring af velfærd

Den offentlige administration står på kanten af en omfattende transformation af, hvad der kan styres og hvordan. Danmark er en af de førende lande i relation til digitalisering af den offentlige sektor, og anvendelsen af machine learning bliver mere udbredt. Erfaringer med praktiske implikationer i den offentlige forvaltning som følge af anvendelsen af machine learning er dog endnu spæde. Modsat traditionel datadreven styring er machine learning ikke baseret på menneskelige vurderinger og analyser af årsagssammenhænge, men derimod på selvlærende algoritmer anvendt på store datamængder, som vil være i forandring i takt med, at nye data opstår gennem anvendelse af modellen selv. Denne form for teknologi kan derfor forandre, hvordan beslutninger kan tages i den offentlige sektor, ligesom det sætter traditionelle opfattelser af, hvordan forvaltning kan og bør ske under pres.  

Forskningsmiljøet studerer denne transformation af offentlig administration empirisk. Fokus for forskningen er de praktiske implikationer for styring, forvaltning og organisering.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Effektiv styring af velfærd.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

Algoritmisk profilering til beslutningsstøtte i offentlig forvaltning

Projektet er et samarbejde med Odense Kommunes KL signaturprojekt ’Målrettede beskæftigelsesindsatser til ledige borgere’. Odense Kommune skal udvikle og afprøve en algoritme, der kan profilere borgere og matche dem med en individuel, målrettet beskæftigelsesindsats. Forskningsprojektet følger signaturprojektet helt fra start og gennem hele processen fra forberedelse, udvikling, afprøvning og implementering af algoritmen. Projektets formål er at studere de kulturelt forankrede interne implikationer for styring, organisering og forvaltning. Dette med henblik på at søge indsigt i, hvilke nye krav teknologien fordrer, der skal håndteres i den kommunale forvaltning.

Mere om projektet

Projektlead

  • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

  • Docent Line Kirkegaard

Projektperiode

  • 2020 - 2024

Samarbejdspartnere

  • Odense kommune

Juridisk kompleksitet og professionel dømmekraft i offentlig forvaltning

Det juriske praksisfelt indlejres i stigende grad i et sæt af automatiserede og semiautomatiserede systemer, som søger at håndtere den juridiske kompleksitet. Konventionelt kan forvaltningernes afgørelser placeres på en skala mellem lovbundne og skønsbundne afgørelser – men i en verden hvor ny teknologier kan lave noget, der minder om skønsvurderinger, sættes denne distinktion under pres. Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan brugen af kunstig intelligens medfører nye udfordringer, der skal håndteres i den offentlige forvaltning.