Del

Fagdidaktik og faglige fællesskaber

I forskningsmiljøet ‘Fagdidaktik og faglige fællesskaber’ forsker vi i udvikling af fagdidaktikken i alle skolens fag samt i det faglige fællesskab, lærere indgår i, når de underviser. Vi beskæftiger os udelukkende med forskning, der er relevant og til gavn for regionens skoler og andre aktører med interesse for børn og unges udvikling og læring, og vi fokuserer således på at skabe viden og løsninger, der kan bruges i praksis. For at være relevant for os skal forskningen tage udgangspunkt i de udfordringer, praksis har – store såvel som små.

I vores forskningsmiljø har vi repræsentanter for alle fag, som deltager i en række forskellige projekter. Vi prioriterer højt at sikre bredde og variation i vores arbejde i forhold til de forskellige fag. Vores bevillingsgivere og samarbejdspartnere er dermed også både private fonde og ministerier samt universiteter, andre professionshøjskoler, folkeskoler, ungdomsuddannelser og kommuner.

Forskningsmiljøet adresserer to forskningstemaer, der er gensidigt betingede:

Undervisning og læring i skolens fag

Inden for forskningstemaet ‘Undervisning og læring i skolens fag’ forsker vi i alt det, der vedrører undervisning og læring i fagundervisningen. Vi undersøger både eksisterende praksis og udvikler nye måder at undervise på til gavn for regionens lærere og elever. Vi samarbejder gerne med skoler, klasser eller kommuner om at udvikle undervisningsrelevante projekter.

Lærerkompetencer og lærerprofession

Inden for forskningstemaet ‘Lærerkompetencer og lærerprofession’ beskæftiger vi os med organisering af professionelle, faglige fællesskaber, der sikrer fagligt velkvalificeret undervisning for alle elever i alle fag. Vi skaber viden om, og modeller for, hvordan god undervisning udvikles og udbredes i faglige fællesskaber, og hvordan kollektiv udvikling af undervisningspraksis kan styrkes.

Samarbejde med skoler i hele regionen

 I forskningsmiljøet ‘Fagdidaktik og faglige fællesskaber’ ønsker vi at samarbejde med ekstern om at forske i og udvikle den fagdidaktiske viden i alle fag. Vi er derfor altid åbne for at samarbejde med interesserede skoler, ligesom vi gerne hører om udviklingsarbejder, der allerede foregår i regionen. Vi ønsker at bidrage til, at regionens skoler oplever os som en relevant og inspirerende udviklingspartner.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Fagdidaktik og faglige fællesskaber.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Antologi om Åben skole

 I forbindelse med projektgruppen om Åben skoles arbejde har vi for nyligt været med til at udgive en antologi om Åben skole. 

I bogen finder du både analyser af, hvad  en åben skole er for noget, hvilken betydning åben skole har for skolens fag og lokale organisationer samt hvilke pædagogiske udfordringer for skole og lokalmiljø, det medfører. Ambitionen med bogen er at styrke den pædagogiske teoriudvikling på området.

Antologien Åben skole er udgivet på Syddansk Universitetsforlag. 

Se mere her

Signaturprojekter

BEAM - Bedre eksperimenterende og anvendelsesorienteret matematikundervisning

Projektet BEAM – Bedre eksperimenterende og anvendelsesorienteret matematikundervisning - er er et treårigt projekt finansieret af Novo Nordisk Fonden. I projektet udvikles en bedre anvendelsesorienteret og eksperimenterende matematikundervisning i tæt samarbejde med praktiserende matematiklærere og forandringsprocessen beskrives. Der udvikle mulige strategier for at formulere en matematikfaglig progression i elevernes eksperimenterende og anvendelsesorienterede arbejdsmåder fra 1. - 9. klasse i på den enkelte skole. Som en del af projektet udvikles undervisningsforløb, hvor matematiks rolle og potentialer som M’et i en STEM undervisning afsøges. Projektets resultater skaleres efterfølgende.

Mere om projektet

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon 

Projektleder i Absalon

 • Bent Lindhart

Projektperiode

 • 2020-2022

Bevillingsbeløb

 • 3.700.000 kr.

Bevillingsgivere

Læsesucces for ordblinde børn

I projektet Læsesucces for ordblinde børn samarbejder vi på Professionshøjskolen Absalon med de andre professionshøjskoler om at udvikle samarbejdsmodeller og materialer til at understøtte dobbeltudfordrede, ordblinde børn i skolen mhp. at sikre dem bedre læring og styrkede, varige kompetencer til at klare sig i uddannelse og arbejdsliv efter skolen. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks seks professionshøjskoler gennem Nationalt Videncenter for Læsning.

Mere om projektet

Du findes også informationer om projektet på UC Viden og her

Projektlead

 • Nationalt Videncenter for læsning

Projektleder i Absalon

 • Docent Bettina Buch

Projektperiode

 • 2019-2022

Samarbejdspartnere

 • Nationalt Videncenter for Læsning og landets seks professionshøjskoler: VIA UC, Absalon, UCN, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC SYD samt Københavns Professionshøjskole.

Bevillingsbeløb

 • 3.930.000 kr.

Bevillingsgivere

Igangværende ph.d.-projekter

Folkeskolens to danskfag – en undersøgelse af minoritetselevers deltagelse i folkeskolens danskfag

  Ph.d.-studerende

  • Sofia Esmann Busch

  Universitet

  • Roskilde Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Professionshøjskolen Absalon

  Læs mere om projektet på UC Viden her

  Et kognitivt etnografisk studie af læseprocesser og læseudfordringer

  Ph.d. studerende

  • Malene Jensen, Lektor, Læreruddannelsen

  Universitet

  • Syddansk Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Syddansk Universitet

  Bevillingsgiver

  • Danmarks Frie Forskningsfond

  Læs mere om projektet på SDUs hjemmeside her

  Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels

  Ph.d. studerende

  • Natascha Drachmann

  Universitet

  • Københavns Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Københavns Universitet, Syddansk Universitet  og Via University College

  Bevillingsgiver

  • Det Frie Forskningsråd

  Læs mere om projektet her

  Projekter i Fagdidaktik og faglige fællesskaber