Del

Fødevare- og sundhedsinnovation

Vores ambition er at kombinere viden og faglighed inden for fødevarekvalitet, ernæring og sundhedsfremme for derved at skabe nye innovative og sunde tiltag med mad og måltider. I forskningsmiljøet er der to delindsatser, hvor især krydsfeltet mellem dem bidrager til at indfri ambitioner og målsætninger.

Fødevareinnovation

Formålet er at arbejde målrettet med innovation inden for sunde, bæredygtige fødevarer i nært samarbejde med regionale såvel som nationale fødevareaktører. Råvarekendskab og teknologiforståelse kombineres med viden om ernæring og forbrugere, så vi sammen med virksomheder udvikler produkter og ydelser på en vidensbaseret baggrund.

Vi arbejder tværfagligt med at øge spise- og ernæringsmæssig kvalitet af forskelligartede måltider fremstillet af mad- og ernæringsprofessionelle. Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med dem, der tilbereder maden, og med involvering og fokus på målgrupper samt inddragelse af innovationsprocesser.

Sundhedsinnovation

Formålet er at bidrage til livskvalitet gennem sundhed hos raske såvel som syge borgere hele livet. Vi kombinerer vores faglighed inden for generel sundhedsfremme med faglighed inden for ernæring og fødevarekvalitet for derved at øge det enkelte menneskes handlekompetence, og på den måde være med til at gøre en forskel. Dette sker i samarbejde med de relevante aktører, private såvel som offentlige, hvor vi arbejder med mad, kost og ernæringsterapi. 

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved Fødevare- og sundhedsinnovation. 

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

Sunde unge gennemfører uddannelse

Formålet er at øge unges mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse gennem læring om og fokus på sundhed. Vi udvikler et velfærdsprogram med et helhedsfokus på krop, psyke og sundhedskompetencer hos elever på erhvervsskolerne.  Målet er at få udbredt velfærdsprogrammet til hele landet.

Projektet forebygger gennem en sundhedsfremmende tilgang frafald på erhvervsuddannelserne, og dermed gennemfører flere unge en faglært uddannelse og bliver til arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Projektet henvender sig til alle unge på erhvervsskolerne, også unge som er i risiko for at være udsatte.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster

Projektleder i Absalon

 • Docent Margit Dall Aaslyng

Projektperiode

 • 2020 - 2022

Samarbejdspartnere

 • Professionshøjskolen Absalon og CELF

Bevillingsgivere

Nyt ekstruderet planteprotein til fremtidens ernæringsrigtige fødevarer

Med en ambition om at gøre det nemt på en ernæringsrigtig måde at skifte fra animalske til plantebaserede fødevarer taler dette projekt ind i en aktuel samfundsudvikling. Udviklingsarbejdet baseres på teknologisk udvikling i samspil med et nytænkende fokus på ernæring og sensorik. Der udvikles tre kategorier af fødevarer: kødanaloge, mellemmåltider og melbaserede. Prototyper af fødevarer i de tre kategorier skal udvikles, og kvaliteten analyseres. De mest succesrige prototyper opskaleres, og den ernæringsmæssige kvalitet dokumenteres efterfølgende.

Projektet samler aktører fra jord til bord og vil munde ud i nye innovative plantebaserede fødevarer.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Docent Margit Dall Aaslyng

Projektperiode

 • 2020 - 2023

Samarbejdspartnere

 • Københavns Universitet, Organic Plant Protein, Hanegal, Quinoa Quality, Møllerup Brands

Bevillingsbeløb

 • 7.910.692 kr. 

Bevillingsgivere

Igangværende ph.d.-projekter

Grønne urbane dyrkningsfællesskaber

Ph.d.-studerende

 • Søren Christensen

Universitet

 • Roskilde Universitet og Copenhagen Business School

Bevillingsgiver

 • Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School

Læs mere om projektet på UC Viden her

Projekter

Projektperiode 2020 - 2023
Projektleder Margit Dall Aaslyng
Projektperiode 2020 - 2022
Projektleder Margit Dall Aaslyng
Projektperiode 2020 - 2021
Projektleder Anette Kamuk
Projektperiode 2020 - 2021
Projektleder Line Lindahl-Jacobsen
Projektperiode 2020 - 2021
Projektleder Anette Kamuk
Projektperiode 2019 - 2021
Projektleder Rikke Højer
Projektperiode 2018 - 2021
Projektleder Nina Odgaard Nielsen
Projektperiode 2017 - 2021
Projektleder Michael Christiansen