Del

Innovation, kompetencer og praksislæring – aktiviteter på tværs af fagområder

Størstedelen af Absalons forsknings- og udviklingsaktiviteter er forankret i Absalons FoU-miljøer.

Dertil har Absalon i samarbejde med praksis flere større projekter på tværs af centre og/eller på tværs af Absalons forsknings- og uddannelsesområder. Projekterne adresserer bredt fremtidens udviklings- og kompetencebehov og har overordnet fokus på:

  • Fremtidens kompetencer – projekter i samarbejde med aftagere og andre uddannelsesinstitutioner i region Sjælland om styrkelse af uddannelse og kompetenceudvikling generelt, herunder udvikling af Absalons uddannelsesaktiviteter og fødekæderne hertil
  • Fremtidens praksis – projekter og samarbejde med offentlige og private virksomheder om innovation og udvikling i region Sjælland

Læs nærmere om de enkelte projekter her

Udvikling af kompetence- tilpasningsforløb der skal kvalificere den enkelte til at tage en videregående naturvidenskabelig eller teknisk…
Projektet Biotek Jobparat har til formål at få internationale studerende ind på det danske arbejdsmarked efter afsluttet studie.
Formålet er at styrke børn og unges teknologiske og naturfaglige nysgerrighed gennem innovative og anderledes oplevelser.