Del

Biotek jobparat

Fastholdelse af internationale studerende

”Biotek jobparat” skal styrke de internationale studerendes tilknytning til det lokale erhvervsliv i Kalundborg og Region Sjælland. Ambitionen er at de studerende beslutter sig for at leve og arbejde i Danmark, efter de er blevet færdige med deres uddannelse. Derfor indeholder ”Biotek jobparat” jobrettede aktiviteter gennem hele studiet, så de internationale studerende introduceres til det danske arbejdsmarked og får mulighed for at etablere faglige netværk.

Med ”Biotek jobparat” udvides kontakten mellem studerende og virksomhederne via et mentorprogram med faglige mentorer fra virksomhedsmiljøet samt en studiejobportal med henblik på at:

  • Understøtte fastholdelse af den studerende på studiet
  • Gøre overgangen fra studie til praktik og arbejde lettere
  • Sikre personlig back-up og feedback til den enkelte
  • Perspektivere studievalget i forhold til anvendelse på arbejdspladsen
  • Tilbyde udvikling på lige præcis de behov og udfordringer, den enkelte mentee har med daglige opgaver, deadlines, teamarbejde osv.

I ”Biotek jobparat” inddrages samarbejdet med de lokale virksomheder og Knowlegde Hub Zealand i Kalundborg samt fra andre dele af Region Sjælland, for eksempel fødevareproducerende virksomheder i Odsherred samt Sydsjælland og Lolland Falster.

 

Aktiviteter

1. årgang - Kursus i dansk og jobhunting

På første årgang tilbydes de studerende et kursus ”Dansk og jobhunting”, hvor de lærer det mest basale dansk, får præsenteret, hvordan man udarbejder CV og ansøgning til studiejob og introduceres til kultur på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet.

2. og 3. årgang - etablering af mentorordning og workshops

På 2. og 3. årgang etableres en mentorordning med mentorer fra virksomhedsmiljøet i Kalundborg og omegn:

  • 2. årgang tilbydes mentorforløb rettet mod fastholdelse i studiet; herunder fokus på egen læring, ansvar, teamarbejde og studiets relevans for virksomheden.
  • 3. årgang tilbydes mentorforløb rettet mod muligheder og udfordringer i overgangen fra studerende til medarbejder (praktikant) på arbejdsplads.

De internationale dimittender kan fortsætte i mentorforløbet et halvt år efter dimission. Nogle af de nye dimittender bliver rekrutteret til mentorordningen som mentorer for nye studerende. Det vil kvalificere mentorordningen, da de nyuddannede kender de udfordringer, som nye studerende kan møde på studiet, samtidig med at de har en forankring i de lokale virksomheder.

Mentorprogram og studiejobportal udvikles og implementeres, så det på sigt også kan anvendes helt eller delvist på både biotech-, bioanalytiker og maskiningeniøruddannelsen i Kalundborg.

På 2. og 3. årgang afholdes desuden tre workshops med temaet ”Jobhunt”, som foruden CV og jobansøgning også indeholder træning i at gå til jobsamtale samt information om, hvordan et typisk rekrutteringsforløb foregår. På 7. semester (sidste årgang) afholdes endvidere en målrettet workshop, så dimittenderne bliver klædt på til den forestående jobsøgningsproces. Denne workshop suppleres med mulighed for individuel 1-1 sparring mellem dimittenden og projektlederen.

Læs mere om:

Dimittender- Jobmatch Event

Der afholdes endvidere en ”Jobmatch Event” for dimittenderne umiddelbart i forbindelse med dimissionen, hvor virksomheder i og omkring Kalundborg afholder online jobsamtaler på baggrund af stillingsopslag, som dimittenderne har ansøgt forinden. Eventen faciliteres i et samarbejde mellem Absalon og Knowledge Hub Zealand.

Fakta

Biotek Jobparat har til formål at få internationale studerende fra diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg ind på det danske arbejdsmarked efter afsluttet studie.

Projektejer: Professionshøjskolen Absalon.

Projektet støttes med 954.000 kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Projektperiode: 01.01.2020 - 31.12.2022