Del

Brush-up forløb på Bioanalytiker uddannelsen

Matematik samt kemi og organisk kemi

Til dig der gerne vil genopfriske dine kompetencer inden uddannelsen starter.

Hvad bliver der undervist i?

Matematik:

 • Basale regneregler
 • Omregning mellem decimaltal, og brøker
 • Omregning mellem enheder (f.eks. kg, g, mg, μg)
 • Procentregning
 • Betydende cifre
 • Linjens ligning og grafer
 • Ligninger med én ubekendt
 • Kvadrater og kvadratrødder
 • Potens- og logaritmeregneregler

Kemi og organisk kemi:

 • Opbygningen af atomer
 • Det periodiske system og bindingstyper
 • Elektronegativitet og bindingstyper
 • Molbegrebet introduktion
 • Molbegrebet
 • Koncentrationsberegning/fortynding
 • Hvad er en syre/base?
 • pH/pKa
 • Introduktion til statistiske begreber
 • Organisk kemi hydrofil/hydrofob
 • Deskriptiv biokemi (fedt, sukker, protein, DNA og deres opbygning)

Praktisk information

Hvornår forgår undervisningen?
Undervisningen foregår i august 2021 – i uge 34

Hvad koster det?
Kurset er gratis

Hvor foregår kurset?
Vi har kurser i Næstved og Kalundborg

Tilmelding til brush-up forløbet?
Du modtager tilmeldingsinformationer sammen med dit optagelsesbrev til uddannelsen til bioanalytiker

Ansøgning til uddannelserne?
Ansøg via kvote 2 inden den 15. marts 2021 kl. 12.00 eller Kvote 1 . inden 5. juli 2021 kl. 12.00

Mere information
Mere information og tilmelding via optagelsesbrev til bioanalytikeruddannelsen

Eller

Kontakt

Lektor
Merete Rasmussen
Mail: mera@pha.dk

Yderligere information

Om Brush-up forløb:
Adjunkt Lisbeth Koch Thomsen
Mail: likt@pha.dk

Om optagelse og adgangskrav:
Abdsalons optagelse: optagelse@pha.dk 

 

 

Brush-up forløbet er en del af Projekt Kompetencetilpasningsforløb

Projekt Kompetencetilpasningsforløb arbejder med at kvalificere den enkelte til at blive optaget på og følge en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Projektet finansieres af Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.

Projektets partnere: Professionshøjskolen Absalon, Zealand Sjællands Erhvervsakademi, VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC, HF og VUC Roskilde samt HF & VUC Klar