Del

Brush up forløb til diplomingeniøruddannelserne i bioteknologi og maskinteknologi

Brush up in English

Matematik samt organisk og uorganisk kemi

Brush up forløbet er for dig, der ønsker at genopfriske dine kompetencer inden for matematik eller kemi

Hvad bliver der undervist i?
Kemi (kun for uddannelsen i bioteknologi):

 • Atomer og molekyler - struktur og navngivning
 • Kemiske reaktioner og støkiometri
 • Syrer og baser
 • Oxidation og reduktion

Matematik (for begge uddannelser):

 • Polynomier
 • Differentiation (med anvendelser)
 • Vektoralgebra og rumgeometri
 • Grundlæggende differentialligninger
 • Grundlæggende sandsynlighedslære

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen består af lektioner og opgaveregning. Der gennemføres parallelt et forløb på dansk og et på engelsk.

Hvornår foregår undervisningen?
Undervisningen foregår i uge 34. 

Kurset finansieres af Region Sjælland og den Europæiske Socialfond og er derfor gratis.

Tilmelding
Du modtager tilmeldings formular sammen med optagelsesbrev til uddannelsen diplomingeniør i bioteknologi eller maskinteknologi.

Brush up course at B. Eng. In Biotechnology

Mathematics as well as organic and inorganic chemistry

For you that want to refresh your knowledge and skills within chemistry or mathematics

Which topics are included?
Chemistry:

 • Atoms and molecules - structure and nomenclature
 • Chemical reactions and stoichiometry
 • Acids and bases
 • Oxidation and reduction

Mathematics:

 • Polynomials
 • Differentiation (with applications)
 • Vector algebra and geomeetry
 • Basic differential equations
 • Basic probability and statistics

Which teaching activities are included?
The teaching includes lectures and calculation exercises. Two parallel sessions will be done: one i English and one in Danish.

When and where does the teaching take place?
The teaching is in week 34. 

How much does it cost?
The course is financed by the region of Zeeland and the European social fund and hence, it is free. Registration is not necessary you simply turn up the first day to take part.

Brush up finansieres via:

Socialfondsprojektet Projekt Kompetencetilpasninsforløb