Del

Ingeniørfagpakke på VUC

Har du en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og mangler et eller flere fag for at kunne søge ind på en ingeniøruddannelse?

Absalon og VUC i Region Sjælland samarbejder om skræddersyede forløb, som på et år giver dig de fag, du mangler, for at kunne søge ind på en ingeniøruddannelse via kvote 2. 

Mangler du derfor et eller flere adgangsgivende fag til at søge ind på ingeniøruddannelserne, kan du kontakte dit nærmeste VUC direkte for at høre om netop dine muligheder:

 • VUC Klar (Slagelse, Sorø og Ringsted)
  Kontakt Thomas Jensen, thj@vucklar.dk , tlf. 2173 4151.

 • VUC Storstrøm (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns)
  Kontakt vejleder Bo Svane Møller, BOM@vucstor.dk

 • Nordvestsjællands HF og VUC, (Holbæk, Odsherred og Kalundborg)
  Kontakt uddannelsesvejledningen på  vejledningen@nvsvuc.dk Tlf. 5948 0348
  Se fagpakke

 • HF og VUC Roskilde samt HF & VUC (Roskilde, Lejre, Solrød, Køge og Greve).
  Kontakt studievejleder Jan Larsen rja@vucroskilde.dk Tlf. 2933 9754
  Se fagpakke

De adgangsgivende fag du kan følge

De relevante gymnasiale fag er følgende (og afhænger af hvilken uddannelse du ønsker at kvalificere dig til):

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Fysik B
 • Engelsk C eller B
 • Kemi C eller B 

Tilbuddet er især målrettet dig som har en erhvervsuddannelse, og gerne vil læse videre eller en gymnasial uddannelse, men mangler et eller flere adgangsgivende fag.                                  

Samarbejdet om forløbene er en del af Projekt Kompetencetilpasningsforløb

Projekt Kompetencetilpasningsforløb arbejder med at kvalificere den enkelte til at blive optaget på og følge en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse

Projektet finansieres af Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond

Projektets partnere: Professionshøjskolen Absalon, Zealand Sjællands Erhvervsakademi, VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC, HF og VUC Roskilde samt HF & VUC Klar