Del

Ledelse og organisering af velfærdsinnovation

Forskningsmiljøet adresserer Ledelse og organisering af velfærdsinnovation. Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle former for ledelse og organisering, der bidrager til at fastholde og udvikle et højt velfærdsniveau i omskiftelige offentlige organisationer. 

Forskningsmiljøet har fokus på ledelse og organisering af vertikalt samarbejde på tværs af sektorer og på horisontalt samarbejde mellem forvaltning og decentrale institutioner. Hertil kommer et fokus på fagprofessionel ledelse. Vi beskæftiger os med at identificere og udvikle nye ledelsestilgange og -relationer, der fremmer velfærdsinnovation gennem samskabelse i nye konstellationer af aktører.

Miljøets forskning i ledelse og organisering af velfærdsinnovation centrerer sig rundt om tre deltemaer:

Fællesskaber

Fællesskaber er kommet i søgelyset som ressource i offentlig reformtænkning under krav om effektivitet og kvalitet og fortsat pres på offentlige budgetter. Fællesskaber ses som løftestang for faglighed, fx i folkeskolens pædagogiske læringsfællesskaber, og borgerfællesskaber ses som ressource til fx sundhed og trivsel i lokalsamfund. Dette skaber forskydninger i organiseringer og samarbejdsformer og rejser spørgsmål til, hvordan offentlige ledere skal lede, forvalte og styre offentlige midler og indsatser i værdigivende tiltag og effekter. 

Faglig ledelse og faglige ressourcepersoner

Årtiers generelle ledelsestænkning fra New public management (NPM) må suppleres af fokus på ledelse i den fagprofessionelle kontekst, på faglig kvalitet og på værdiskabelse for borgere. Faglige ressourcepersoner og fyrtårne udnævnes til at lede kolleger mod et bestemt fagligt mål, men uden formel ledelseskompetence. Dette ændrer ledelsesrollen og -identiteten og rejser nye spørgsmål: Hvordan fastholder ledere fokus på faglighed i en hverdag med opgavetrængsel og med nye, uformelle faglige ledere?

Ledelse af tværfaglighed og tværprofessionalitet

Komplekse opgaver kalder på indsigter fra flere fagprofessioner og dermed på viden om forhold, der er med til at sætte præmisser for samarbejdet mellem fagprofessioner. Fx hvordan formålsbeskrivelser, dokumentations- og dialogredskaber bliver bestemmende for, hvordan indsigter fra de enkelte fagprofessioner og borgere kan spille sammen i opgaveløsningen.

Signaturprojekt

Velfærdsinnovation mellem kommune og civilsamfund

Danmark er kendt for sit stærke foreningsliv, som skaber liv, velfærd og netværk. Men langt fra alle borgere i Region Sjælland deltager i det klassiske foreningsliv eller er på anden måde inkluderet i lokale fællesskaber.

Dette forsknings- og udviklingsprojekt stiller skarpt på denne udfordring og undersøger, hvordan man kan lede og organisere inkluderende fællesskaber på nye måder, herunder fællesskaber, der har grobund i civilsamfundet, men er initieret kommunalt.

Projektet gennemføres i et partnerskab med Slagelse Kommune og den socialøkonomiske virksomhed SYMB.

Projektets kompetenceudviklingsspor afdækker, hvilke kompetencebehov offentlige ledere har, når de skal operere i processer mellem civilsamfund og offentlig sektor.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

  • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

  • Docent Eva Pallesen

Projektperiode

  • 15. januar 2019 - 31. december 2022

Samarbejdspartnere

  • SYMB
  • Slagelse Kommune

Bevillingsgivere

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Ledelse og organisering af velfærdsinnovation.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her