Del

Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed

Forskningsmiljøet ‘Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed’ adresserer to temaer i pædagogisk praksis: ‘Pædagogisk arbejde med familier, børn og unge’ og ‘ Mennesker i udsatte positioner’. 

Pædagoger skal dagligt skabe trivsel og stærke læringsfællesskaber for børn og unge samt gode samarbejdsrelationer til børnene og de unges familier. De bliver jævnligt udfordret i forhold til, hvordan de kan skabe de bedste  vilkår for alle. Pædagoger skal også anvende nye teknologier og metoder, når de arbejder med forskellige familier, børn og unge - også dem der har det svært. Det er teknologier og metoder, der tillige har indflydelse på pædagogers samarbejde med andre professionelle, og de roller, de får i samarbejdet. Vi skaber praksisnær viden, der styrker pædagogen i sit arbejde, herunder til at være en central aktør i samarbejde med andre og bidrage til at styrke trivsel og læringsfællesskaber.

Pædagogisk arbejde med familier, børn og unge

Inden for forskningstemaet ‘Pædagogisk arbejde med familier, børn og unge’ beskæftiger vi os med, hvordan pædagoger kan styrke forskellige børns og unges trivsel og livsmuligheder. Det omfatter felter som: Tidlig læring og indsatser, forældresamarbejde, skolens organisering, hjemmet og elevperspektiver, tværprofessionelle samarbejder og anbringelse for børn og unge, der har det svært. Vi udvikler metoder og viden, der bidrager til, at pædagoger kan handle og forholde sig til forskellige familier og medvirke til at udvikle børn og unges muligheder og perspektiver på eget liv.

Mennesker i udsatte positioner

Inden for forskningstemaet ‘Mennesker i udsatte positioner’ har vi fokus på, hvordan pædagoger i mødet med mennesker og udsathed kan arbejde med ny viden, metoder og praksis. Det omfatter felter som: Teknologi for pårørende til ældre og deres livskvalitet, udsatte voksne i socialpædagogiske botilbud, udvikling af pædagogisk faglighed i mødet med evaluering og dokumentation på tværs af professions- og institutionsfelter. Vi beskæftiger os med, hvordan pædagoger i disse felter kan styrke menneskers livskvalitet og medindflydelse og de dilemmaer, der også opstår.

Samarbejde

Vi bedriver forskning i samspil med det omgivende samfund, herunder internationale og danske forskningsinstitutioner, og arbejder praksisnært sammen med en række aktører. Vi samarbejder også med videnscentre og varetager ekspertfunktioner og rådgivning. I vores forsknings- og udviklingsprocesser arbejder vi som oftest med deltagerinvolvering. 

Hvis du ønsker et samarbejde med vores forskningsmiljø, kan vi kontaktes på ovenstående oplysninger. Hvis du er interesseret i at indgå i et samarbejde om en ansøgning til et ph.d.-projekt for eksterne midler, er du også velkommen til at tage kontakt.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Tværvidenskabelig forskning

Vi indgår med andre af Absalons centre i tværvidenskabelig forskning –  fx inden for socialt arbejde, skole og sygepleje og arbejder også sammen på tværs af eget centers forskningsmiljøer. 

Under beskrivelse af projekter ses eksempler på tværgående projekter og aktiviteter. 

Signaturprojekter

Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde

Forskningsprojektet ’Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde’ undersøger, hvad policy krav om tidlig læring betyder for pædagog-forældre-samarbejde, og hvilke brudflader til andre idealer, der opstår. Dette omfatter, hvilke positioner pædagoger og forældre etablerer til daglig, og hvad de forventer af hinanden, især før og omkring børns skolestart.

Projektet kombinerer et policy studie, etnografisk inspirerede studier i daginstitutioner og deltagerinvolverende seminarer.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden og her

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Docent Lene S. K. Schmidt

Projektperiode

 • 2016 - 2018

Samarbejdspartnere

 • Samarbejdspartnere: Fem udvalgte daginstitutioner fra tre forskellige kommuner, ledere, pædagogisk personale og forældre repræsentanter fra de udvalgte daginstitutioner samt pædagogstuderende og deres praktikvejledere i udvalgte daginstitutioner.

Bevillingsbeløb 

 • 747.000 kr. 

Bevillingsgivere

 •  Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds (BUPL) Forskningsfond.

Forskningsrapport, artikler og andre materialer

 

Forskningsrapport: Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde (pdf)

Internationale papers f.eks.:

 • Schmidt, L. S. K. (2020). ECEC policies about home learning environment: – a curricularisation of family life and parenting?. Parenting and the State Research Seminar
 • Schmidt, L. S. K. ( 2019). Institutionalization of parenthood. ERNAPE European Research Network about Parents in Education.

Diskussionsoplæg:
Diskussionsoplægget er bygget op om temaerne: 1. Forældresamarbejde, 2. Tidlig læring, 3. Overgang til skolen. I hvert tema er der et oplæg til diskussion for pædagoger, forældre samt ledere i daginstitutioner og medarbejdere i forvaltning. 

En pixi-version af diskussionsoplægget

Aktiviteter

25. maj 2018 - Konference: Pædagogers og forældres samarbejde

Dokumentation i socialpædagogisk praksis

Projektet undersøger, hvordan man kan arbejde med dokumentation på det specialiserede socialområde og udvikle kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde i et samarbejde mellem de forskellige aktører. I projektet produceres viden om og værktøjer til at dokumentere praksis.

Projektet er organiseret som Design Based Research med fokus på brugerinddragende processer, men har i tillæg til Design Based Research haft et etnografisk inspireret forskningsspor.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektledere i Absalon

 • Morten Velsing Nielsen og Michael Christensen, Center for socialt arbejde i samarbejde med Center for pædagogik

Projektperiode

 • 2017 - 2019

Samarbejdspartnere

 • Region Sjælland og  11 specialiserede botilbud i regionen

Bevillingsbeløb

 • 2.087.753 kr. 

Bevillingsgivere

Forskningsrapport, artikler og andre materialer

Igangværende ph.d.-projekter

Det inkluderende skole-hjemsamarbejde - belyst fra et forældreperspektiv

  Ph.d.-studerende

  • Jimmy Krab

  Universitet

  • Roskilde Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Udvalgte skoler

  Bevillingsgiver

  • Det nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning

  Læs mere om projektet på UC Viden her

  Bæredygtig inklusion – mellem pædagogik, organisation og forvaltning

  Ph.d. studerende

  • Henrik Sørensen

  Universitet

  • Roskilde Universitet

  Samarbejdspartnere

  • 2 Socialpædagogiske tilbud og 2 private virksomheder

  Bevillingsgiver

  • Samfinansieret v. RUC og Absalon 

  Læs mere om projektet på UC Viden her

  Projekter

  Projektperiode løbende
  Projektleder Rikke Brown
  Projektperiode 2020 - 2022
  Projektleder Hanne Jensen
  Projektperiode 2020 – 2021
  Projektleder Janne Hedegaard
  Projektperiode 2020 - 2021
  Projektledere Dennis Astrup Holand og Randi Andersen
  Projektperiode 2019 - 2022
  Projektleder Ulla Højmark
  Projektperiode 2019 - 2020
  Projektleder Charlotte Riis Jensen
  Projektperiode 2018 - 2021
  Projektledere Jimmy Krab og Randi Andersen
  Projektperiode 2018 - 2019
  Projektledere Mette Rold og Thomas Bille
  Projektperiode 2017 – 2019
  Projektledere Morten Velsing Nielsen og Michael Christensen
  Projektperiode 2017 - 2019
  Projektleder Inge Bjørnshave og Leder af forskningsværksteder Randi Andersen og Lene S. K. Schmidt
  Projektperiode 2017 - 2018
  Projektleder Lene S. K. Schmidt
  Projektperiode 2016 - 2018
  Projektleder Lene S. K. Schmidt
  Projektperiode 2016 - 2017
  Projektleder Lars Aagerup og Signe Hviid Thingstrup
  Projektperiode 2015
  Projektleder Ulla Viskum
  Projektperiode 2014 - 2020
  Projektleder Jimmy Krab
  Projektperiode 2014 - 2015
  Projektleder Lene S. K. Schmidt
  Projektperiode 2014-2015
  Projektleder Marianne Brodersen og Signe Hvid Thingstrup
  Projektperiode 2014 - 2015
  Projektledere Jonas Sprogøe og Randi Andersen
  Projektperiode 2012 og fortløbende
  NUVO´s sekretariat Heidi Myglegård Andersen
  Projektperiode 2008 - 2013
  Projektleder Lars Christian Aagerup