Del

Palliation og hverdagsliv

Forskningsmiljøet fokuserer på at udvikle viden og indsatser målrettet til at leve et meningsfuldt hverdagsliv trods kronisk og fremadskridende sygdom.

Målet i forskningsmiljøet er at kortlægge, udvikle, implementere og evaluere palliative indsatser med fokus på hverdagslivet. Der fokuseres på forebyggelse og sundhedsfremme samt rehabilitering og palliative indsatser. Indsatserne udvikles og evalueres i tæt samarbejde med den praksis, de er målrettet og inddrager de aktører, som er aftagere af indsatserne, herunder borgere, patienter og pårørende. Indsatserne omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemstillinger og de bliver udviklet i et tæt tværprofessionelt samarbejde samt i samspil med Absalons efter- og videreuddannelse på området..

Forskningsmiljøet samarbejder med forskere på nationale og internationale universiteter samt med regioner, kommuner, almen praksis, den private sektor samt patientforeninger og interesseorganisationer.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Palliation og hverdagsliv.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

Forskningsprogrammet RePaC

Rehabilitering og Palliative indsatser i hverdagen for ældre patienter med Cancer (RePaC)

Forskningsprogrammet RePaCs overordnede formål er at udvikle indsatser målrettet et meningsfuldt hverdagsliv, trods kronisk, fremadskridende sygdom.

RePaC indeholder to delprojekter:

 • Et tværsnitsstudie, der genererer viden om sygdommens påvirkning af hverdagslivet med henblik på udvikling af indsatser målrettet at påvirke patienternes hverdagsliv.

 • Et studie, der fokuserer på, hvorfor mænd med lungekræft fravælger kræftrehabilitering, samt hvordan mændene former deres egne forståelser af egen sygdom, helbred og sundhed.

Mere om projektet

Du findes også informationer om projektet på UC Viden.

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Docent Line Lindahl-Jacobsen

Projektperiode

 • 1. januar 2020 - 31. december 2024

Samarbejdspartnere

 • Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital

 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Bevillingsgivere

Uddannelsessammenhæng i Klinik-Teori - UDSiKT

Projektets overordnede  fokus er på forholdet mellem praktik (klinisk undervisning) og sundhedsuddannelsernes teoretiske del og helt specifikt på, hvordan der i den kliniske del af uddannelserne arbejdes med udvikling af de studerendes kompetencer i relation til tværprofessionalitet og tværsektorialitet, borger/patient-inddragelse og sammenhængende patientforløb i forbindelse med implementeringen af den seneste revision af de sundhedsfaglige uddannelser.

Mere om projektet

Du findes også informationer om projektet på UC Viden og her

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Elise Bromann Bukhave

Projektperiode

 • 1. februar 2020 - 31. juli 2023

Samarbejdspartnere

 • Roskilde Universitet
 • Københavns Professionshøjskole (KP)
 • VIA University College
 • UCN Professionshøjskolen
 • UC Syd
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Bevillingsbeløb

 • 4.665.663,12 kr.

Bevillingsgivere

Igangværende ph.d.-projekter

Demensvenlighed – diskursiv og social praksis

  Ph.d.-studerende

  • Tania Erika Aniol Hansen

  Universitet

  • Syddansk Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Syddansk Universitet
  • OK-Fonden
  • Alzheimerforeningen

  Bevillingsgiver

  • Alzheimerforeningen
  • Ergoterapeutforeningens Forskningsfond
  • SOSU-uddannelsen Nykøbing F.

  Læs mere om projektet her

  Samarbejde og etik i kommunal rehabiliteringspraksis

   Ph.d.-studerende

  • Michelle Vestbo-Nielsen

  Universitet

  • Roskilde Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet
  • Guldborgsund Kommune

  Bevillingsgiver

  • Roskilde Universitet
  • Professionshøjskolen Absalon
  • Guldborgsund Kommune

  Læs mere om projektet her

  Projekter

  Projektperiode 2020 - 2024
  Projektleder Line Lindahl-Jacobsen
  Projektperiode 2020 - 2024
  Projektleder Elise Bromann Bukhave
  Projektperiode 2020 - 2023
  Projektleder Elise Bromann Bukhave
  Projektperiode 2019 - 2021
  Projektledere Michelle Vestbo/Line Lindahl-Jacobsen
  Projektperiode 2019 - 2021
  Projektleder Mette Andresen
  Projektperiode 2017 - 2020
  Projektleder Tania Erika Aniol Hansen