Del

Personlig medicin

Personlig medicin ventes på sigt at få stor betydning for fremtidig sygdomsbehandling og forebyggelse i sundhedsvæsenet. I Danmark er der ca. 750.000 polyfarmaci-borgere, dvs. borgere, der indtager mere end fem forskellige lægemidler i døgnet. Forskelle i lægemiddelrespons er et stort klinisk problem, der giver anledning til manglende virkning samt kan forårsage alvorlige bivirkninger hos den enkelte borger. Polyfarmaci og genetisk polymorfi (ændring af gener f.eks. ved en mutation) spiller en central rolle for aktiviteten af de lægemiddelmetaboliserende enzymer i leveren (CYP450) og kan føre til at aktiviteten af disse er stærkt nedsat eller ikke til stede. Dette vil medføre, at lægemidler ikke nedbrydes normalt i kroppen og kan føre til overdosering, mangel på effekt og introduktion af bivirkninger. På den anden side kan genet også være overudtrykt, hvilket medfører øget enzymaktivitet, hurtigere nedbrydning af lægemidlet og deraf manglende virkning.

Vores projekter følger to spor

Et klinisk spor

Et klinisk spor hvor vi undersøger, hvordan farmakogenetiske tests (PGx-test) bidrager med viden, der gør det muligt at målrette medicinen til borgerens individuelle behov. Testen kan vise, om man er meget hurtig til at omsætte sin medicin og derved kan have behov for en højere dosis, for at den virker efter hensigten – eller om man er meget langsom til at omsætte medicin og kan have brug for en lavere dosis og dermed får færre bivirkninger.

Et in vitro spor

Et in vitro spor, hvor vi vil udvikle og karakterisere in vitro screeningsmodeller til undersøgelse af effekten af polyfarmaci og genetisk polymorfi på lægemiddelomsætning og -interaktioner. Modellerne har potentiale til at understøtte klinisk praksis ved at skabe mere detaljeret forståelse for, hvordan ikke færdigudviklede lægemidler samt lægemidler, der er på markedet, nedbrydes i kroppen.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Personlig medicin. 

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Projekter

Projektperiode 2020 - Igangværende
Projektleder Mette Brehm Jensen
Projektperiode 2019 - Igangværende
Projektleder Steffen Jørgensen
Projektperiode 2019 - Igangværende
Projektleder Charlotte Lerbech Jensen
Projektperiode 2019 - Igangværende
Projektleder Niels Westergaard
Projektperiode 2019 - Igangværende
Projektleder Niels Westergaard