Del

Rehabilitering og bevægelse

Forskningsmiljøets ambition er at styrke vidensfeltet rehabilitering og fysioterapeutiske indsatser. Fokus er på rehabilitering og bevægelse for den enkelte borger, såvel individuelt som styrket gennem aktive fællesskaber samt ligeledes på at udvikle og kritisk udfordre den fysioterapeutiske indsats i denne sammenhæng.

Formålet er at skabe viden, der udvikler borgernære indsatser, der understøtter borgere i et aktivt hverdags- og arbejdsliv, gennem udvikling af indsatser inden for akut og sikker diagnosticering, behandling og rehabilitering. I samarbejde med borgeren udvikles indsatser, der fremmer borgerens livskvalitet før, under og efter sygdom eller tilskadekomst. 

Vi fokuserer på at udvikle projekter, der gennem anvendt forskning retter sig mod såvel målgrupper, indsatsformer og strukturelle forhold for professionens praksis samt mod de sundhedspolitiske tiltag, der rammesætter rehabilitering og borgerinddragelse.

Forskningsmiljøet samarbejder med aktører fra universiteter, regioner, kommuner, almen praksis og den private sektor om at udvikle ny, anvendelig og relevant viden, der kan bidrage til at styrke fysioterapi og sundhedsarbejdet for borgere og pårørende samt udvikle sundhedsprofessionelle kompetencer.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Rehabilitering og bevægelse.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

Fællesskab med nydanskere – et skridt på vejen til beskæftigelse

Projektet ”Fællesskab med nydanskere – et skridt på vejen til beskæftigelse” er et forskningsbaseret udviklingsprojekt, der har til formål at kortlægge og understøtte nydanske familiers sundhed, trivsel og beskæftigelsesmuligheder i Næstved Kommune. Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon, Næstved Kommune, Lærdansk Næstved og frivilligforeningen Sam-X (Dansk Flygtningehjælp) med finansiel støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Nina Odgaard Nielsen

Projektperiode

 • 01. september 2018 - 31. august 2022

Samarbejdspartnere

 • Næstved Kommune
 • Lærdansk
 • Sam-X
 • Den A.P. Møllerske Støttefond

Bevillingsbeløb 

 • 5.704.350 kr.

Bevillingsgivere

Forskning og kvalitetsudvikling i fysioterapeutisk praksis

Projektet undersøger patientrapporteret effekt af den fysioterapi, der tilbydes på klinikker for fysioterapi samt patienternes oplevelse af at komme på klinikken. Det er et rekvireret forskningsprojekt hjemmehørende i forsknings- og udviklingsafdelingen i Center for Ernæring og Rehabilitering.

Der anvendes spørgeskema, som patienterne besvarer ved start og slutningen af behandlingen.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Marianne Lindahl

Projektperiode

 • 01. februar 2019 - 30. juni 2023

Samarbejdspartnere

 • Klinikker for Fysioterapi

Igangværende ph.d.-projekter

The relationship between anterior pelvic tilt and functional acetabular retroversion in patients with symptomatic anterior femoroacetabular impingement

  Ph.d.-studerende

  • Anders Falk Brekke

  Universitet

  • Syddansk Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Odense Universitetshospital

  Bevillingsgiver

  • Gigtforeningen, Vanførefonden, Professionshøjskolen Absalon

  Læs mere på UC Viden her

  Individualized physical exercise training and enhanced protein intake during rehabilitation of elderly citizen

  Ph.d. studerende

  • Sanel Teljigovic

  Universitet

  • Syddansk Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Slagelse kommune

  Bevillingsgiver

  • Det Frie Forskningsråd, ARLA, Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

  Læs mere på UC Viden her

  Projekter