Del

Rehabilitering og bevægelse

Forskningsmiljøets ambition er at styrke vidensfeltet rehabilitering og fysioterapeutiske indsatser. Fokus er på rehabilitering og bevægelse for den enkelte borger, såvel individuelt som styrket gennem aktive fællesskaber samt ligeledes på at udvikle og kritisk udfordre den fysioterapeutiske indsats i denne sammenhæng.

Formålet er at skabe viden, der udvikler borgernære indsatser, der understøtter borgere i et aktivt hverdags- og arbejdsliv, gennem udvikling af indsatser inden for akut og sikker diagnosticering, behandling og rehabilitering. I samarbejde med borgeren udvikles indsatser, der fremmer borgerens livskvalitet før, under og efter sygdom eller tilskadekomst. 

Vi fokuserer på at udvikle projekter, der gennem anvendt forskning retter sig mod såvel målgrupper, indsatsformer og strukturelle forhold for professionens praksis samt mod de sundhedspolitiske tiltag, der rammesætter rehabilitering og borgerinddragelse.

Forskningsmiljøet samarbejder med aktører fra universiteter, regioner, kommuner, almen praksis og den private sektor om at udvikle ny, anvendelig og relevant viden, der kan bidrage til at styrke fysioterapi og sundhedsarbejdet for borgere og pårørende samt udvikle sundhedsprofessionelle kompetencer.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Rehabilitering og bevægelse.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

Fællesskab med nydanskere – et skridt på vejen til beskæftigelse

Projektet ”Fællesskab med nydanskere – et skridt på vejen til beskæftigelse” er et forskningsbaseret udviklingsprojekt, der har til formål at kortlægge og understøtte nydanske familiers sundhed, trivsel og beskæftigelsesmuligheder i Næstved Kommune. Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon, Næstved Kommune, Lærdansk Næstved og frivilligforeningen Sam-X (Dansk Flygtningehjælp) med finansiel støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden og her

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Nina Odgaard Nielsen

Projektperiode

 • 01. september 2018 - 31. august 2022

Samarbejdspartnere

 • Næstved Kommune
 • Lærdansk (nu Sprogcenter Næstved)
 • Sam-X
 • Den A.P. Møllerske Støttefond

Bevillingsbeløb 

 • 4.815.000,00 kr.

Bevillingsgivere

Effekt og patientoplevet kvalitet på klinikker for fysioterapi - et kohortestudie baseret på patientrapporteret outcome fra patienter med rygsmerter og reumatologiske lidelser (EPOK)

Dette forskningsprojekt undersøger, hvad patienter med rygsmerter og gigtlidelser får ud af at søge behandling på klinikker for fysioterapi i Danmark. Netop disse patienter udgør en betydelig del af klinikkernes patienter, men den samlede kvalitet på området er ikke tidligere belyst. EPOK undersøger derfor med spørgeskemaer både den selvrapporterede effekt af behandlingen og den patientoplevede kvalitet. Patienterne modtager efter samtykke et digitalt spørgeskema ved starten behandlingsforløbets start, ved afslutningen og tre måneder efter afslutning.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Marianne Lindahl

Projektperiode

 • 01. april 2021 – 31. december 2022

Samarbejdspartnere

 • Klinikker for fysioterapi i alle fem regioner

Bevillingsbeløb

 • 150.000 kr.

Bevillingsgiver

 • Danske Fysioterapeuters Fysioterapipraksisfond

Igangværende ph.d.-projekter

The effect of Low-Load Resistance Training with Blood Flow Restriction for treatment of Chronic Patellar Tendinopathy - A randomized clinical trial

Ph.d.-studerende

 • Mikkel Holm Hjortshøj Jensen

Universitet

 • Københavns Universitet, Institut for klinisk medicin

Samarbejdspartnere

 • Købehavns Universitet, Bispebjerg Hospital, afdelingen for Fysio- og Ergoterapi og Absalon, Fysioterapeutuddannelsen

Bevillingsgiver

 • Bispebjerg Hospital og Professionshøjskolen Absalon

Individualized physical exercise training and enhanced protein intake during rehabilitation of elderly citizen

Ph.d. studerende

 • Sanel Teljigovic

Universitet

 • Syddansk Universitet

Samarbejdspartnere

 • Slagelse kommune

Bevillingsgiver

 • Det Frie Forskningsråd, ARLA, Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere på UC Viden her

Projekter