Del

Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber

Forskningsmiljøet ‘Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber’ adresserer to forskningstemaer med indbyrdes forbindelser: “Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” og “Læringsfællesskaber i skolen”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at bidrage til, at skoler skaber stærke læringsfællesskaber for alle børn, og at dette bidrager til at øge elevernes læringsudbytte og uddannelsesmobilitet.

I tilknytning til forskningstemaet ”Læringsfællesskaber i skolen” beskæftiger vi os med elever i komplicerede læringssituationer og den betydning, som formelle og uformelle læringsfællesskaber har for netop disse elever. Vi bidrager med viden om, hvordan skolen kan fastholde eleverne i klassefællesskaber, sikre deres trivsel og skabe de bedst tænkelige læringsmuligheder i forhold til elevernes behov. 

Under forskningstemaet ”Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” beskæftiger vi os med, hvordan samspillet mellem skolen og skolens omverden kan bidrage til at øge uddannelsesmobilitet blandt elever – ikke mindst i områder med lav uddannelsesmobilitet. Vi har fokus på skole-hjem-samarbejde, brobygning mellem skolen og henholdsvis dagtilbud og ungdomsuddannelser samt samarbejde mellem skolen og henholdsvis organisationer og virksomheder.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber. 

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her.

Signaturprojekter

Dannende undervisning og samvær på efterskolerne

Formålet med forskningsprojektet er at sætte fokus på undervisning og samvær på efterskolerne og bidrage til at give lærer et pædagogisk og didaktisk funderet fagsprog, der kan udvikle praksis. Projektet er finansieret af efterskoleforeningen og udført i samarbejde mellem forskere fra Absalon og UCL. Den afsluttende antologi udkom i starten af 2020: Graf, S. T. & Jensen, U. H. red. (2020). Efterskolens praksis under lup: Undersøgelser af dannende undervisning og samvær.

Mere om projektet

Du findes også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

  • UCL

Projektleder i Absalon

  • Docent Ulla Højmark Jensen

Projektperiode

  • 01. marts 2017 - 31. maj 2020

Bevillingsbeløb 

  • 1.999.500 kr. 

Bevillingsgivere

Online liv på kanten

Vi arbejder i øjeblikket med et projekt, der skal kortlægge viden til brug for udvikling af uddannelse om forebyggelse af online-ekstremisme for kommunale medarbejdere, der arbejder med børn og unge. Projektgruppen har gennemført vidensindsamlingen og er nu i gang med at planlægge undervisningsgange i efterårssemesteret. 

Forskere involveret: Lene Kofoed Rasmussen, Kit Stender og Marie Neergaard Hansen. Projektet er finansieret af Udlændinge og Integrationsministeriet og forventes færdig i starten af 2021

Mere om projektet

Du findes også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

  • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

  • Lene Kofoed Rasmussen og Kit Stender Pedersen

Projektperiode

  • 01. august 2019 - 31. december 2020

Samarbejdspartnere

  • Red Barnet

Bevillingsgivere