Del

Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring

Forskningsmiljøet adresserer temaet ‘Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring’.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at undersøge det dynamiske spændingsfelt mellem mennesker i udsatte positioner, sociale forandringer i velfærdssamfundet og det sociale arbejdes organisering, praksis og professionsforståelse.

Forskningsmiljøet udvikler projekter på tværs af fagligheder og etablerede målgrupper. Projekterne tager afsæt i blandt andet velfærdsprofessionelle, borgere og frivilliges mangfoldige erfaringer, oplevelser og behov med henblik på at skabe, formidle og omsætte viden til professionsfeltet. Målet er at skabe forsknings- og udviklingsprojekter med relevans for både socialrådgiveruddannelsen og praksis.

Forskningssatsningen er tematisk organiseret i fire centrale tematikker, som ofte udmøntes i tværgående forskningsprojekter:

1.  Det sociale arbejdes organisering, praksis og profession

2.  Børn, unge og familieliv i udsatte positioner

3.  Migration, mangfoldighed og socialt arbejde

4.  Inkluderende arbejdsfællesskaber

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

CO-LAB – Improving Collaborative practice between correctional and mental health services

Rehabilitering af indsatte er en strategi i fængselsvæsnet. Strategien støtter uddannelse, beskæftigelse, misbrugsbehandling og andre interventioner, der faciliterer de indsattes kommende integration i samfundet. De indsattes mentale helbred er afgørende for deres involvering i disse interventioner og har stor betydning for, om tidligere indsatte undgår at falde tilbage i kriminalitet og bliver flergangsdømte.

Projektet sigter mod at udvikle og implementere en ”Change Laboratory Model” (CLM) for tværprofessionelt samarbejde og kompetenceudvikling.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden og her

Projektlead

 • Universitetet i Stavanger

Projektleder i Absalon

 • Søren Walther Nielsen

Projektperiode

 • 2017 - 2021

Samarbejdspartnere

 • Universitetet i Stavanger
 • Bournemouth University
 • Correctional Service Staff Academy (KRUS)
 • Centre for Research on activity, development and learning (CRADLE), University of Helsinki
 • Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
 • University College Molde (HIM)
 • Footprints UK
 • Van Mestag – Highly secured forensic psychiatric clinic
 • Université de Neuchâtel

Bevillingsbeløb 

 • 445.000 EUR. 

Bevillingsgivere

Et godt ungdomsliv med epilepsi

En del unge med epilepsi kæmper med at skabe sig et selvstændigt voksenliv pga. deres epilepsi. Det er ikke kun anfaldene og angsten for anfald som kan fylde i hverdagen.Epilepsien kan også føre til vanskeligheder med blandt andetmental udtrætning, hukommelse og at holde overblikket overhverdagens gøremål. Desværre holder det en del fra at gennemfører deres uddannelse og få et job.

Professionshøjskolen Absalon og Specialrådgivningen omEpilepsi på Filadelfia hospital er derfor gået sammen i et projekt som skal hjælpe en gruppe unge og deres pårørende med bedre at mestre deres liv i samarbejde med de professionelle omkring dem.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Charlotte Rosenberg

Projektperiode

 • 2020 - 2022

Samarbejdspartnere

 • Specialrådgivningen om Epilepsi på Filadelfia Hospital

Bevillingsbeløb

 • 519.700 kr. 

Bevillingsgivere

 • Epilepsiforeningen - Inge Berthelsens Legat Fonden

Igangværende ph.d.-projekter

Det socialretlige skøn på beskæftigelsesområdet

  Ph.d.-studerende

  • Camilla Sabroe Jydebjerg

  Universitet

  • Roskilde Universitet

  Bevillingsgiver

  • Det Frie Forskningsråd

  Læs mere om projektet på UC Viden her

  Projekter