Del

Center for Ledelse og oplevelsesdesign

Center for Ledelse og Oplevelsesdesign har to forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis.

Med de valgte forskningsområder understøttes forskningen inden for centrets efter- og videreuddannelse (EVU) og grunduddannelsesaktiviteter (GU) i Leisure Managementuddannelsen.

Fødevare- og turismeoplevelse

Ambitionen i forskningsmiljøet er at fremme viden og nye tilgange inden for brancher, hvor oplevelsesøkonomien har særlige muligheder for at bidrage til regional vækst, og hvor forskellige typer af private og offentlige aktører samarbejder om oplevelser og services.

Læs mere her

Ledelse og organisering af velfærdsinnovation

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Ledelse og organisering af velfærdsinnovation”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle former for ledelse og organisering, der bidrager til at fastholde og udvikle et højt velfærdsniveau i omskiftelige offentlige organisationer.

Læs mere her

Kontakt

Ny centerchef til Center for Ledelse og Oplevelsesdesign
2. september 2019
Absalon byder Randi Mølager velkommen som ny centerchef for Center for Ledelse og Oplevelsesdesign med…
Nyt projekt skal gøde jorden for fællesskaber i Region Sjælland
30. oktober 2018
VELUX FONDEN har bevilget 5 mio. til nyt forsknings- og udviklingsprojekt på tværs af…
Virksomheder på spring efter Leisure Management-studerende
21. september 2018
Mere end 60 virksomheder, NGO’er og offentlige organisationer mødte op ved årets karrieredag, hvor…