Del

Center for Ledelse og Oplevelsesdesign

Fødevare-og turismeoplevelser

I forskningsmiljøet skabes og fremmes viden og nye tilgange inden for brancher, hvor oplevelsesøkonomien har særlige muligheder for at bidrage til regional vækst, og hvor forskellige typer af private og offentlige aktører samarbejder om oplevelser og services.

Fødevareoplevelser

Inden for temaet ”Fødevareoplevelser” beskæftiger vi os med fødevarer som oplevelsesfelt. Fokus er på fødevareoplevelser i hele værdikæden. Der skabes viden om, hvad forbrugere opfatter som gode fødevareoplevelser, og fødevareaktørernes blik og muligheder for at skabe sådanne styrkes. Aktiviteterne handler for eksempel om forskning i og udvikling af fødevareoplevelser gennem oplevelsesøkonomi, service, organisationsudvikling, og koordinering med klynger og organisationer. Herunder er et fokus på at bidrage med viden, der kan fremme udbredelsen af lokalt producerede fødevare. 

Turismeoplevelser

Inden for temaet ”Turismeoplevelser” beskæftiger vi os med turisme og oplevelsen heraf. Der skabes viden om, hvad turister opfatter som gode oplevelser, samt udvikling af turismeaktørernes potentialer og af samspillet mellem forskellige typer af aktører. Herunder er et fokus på udnyttelse af nye trends til udvikling af nye produkter og services lokalt, samt på identificering og udvikling af turismepotentialet i landdistrikter.