Del

Center for Ledelse og oplevelsesdesign

Ledelse og organisering af velfærdsinnovation

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Ledelse og organisering af velfærdsinnovation”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle former for ledelse og organisering, der bidrager til at fastholde og udvikle et højt velfærdsniveau i omskiftelige offentlige organisationer.

Forskningsmiljøet har fokus på ledelse og organisering af vertikalt samarbejde på tværs af sektorer og på horisontalt samarbejde mellem forvaltning og decentrale institutioner. Hertil kommer et fokus på fagprofessionel ledelse. Vi beskæftiger os med at identificere og udvikle nye ledelsestilgange og -relationer, der fremmer velfærdsinnovation gennem samskabelse i nye konstellationer af aktører.