Del

Co-lab

Co-lab omhandler en samarbejdsmodel mellem psykisk syge indsatte, psykiatrien og fængselsvæsnet og involverer feltarbejde i de to organisationer KRUS (Norge) og Footprint (UK). Projektet har til formål at undersøge grundlaget for anvendelse af Change Laboratory Model (Engeström, 2001) til udvikling og organisering af samarbejde og velfærdsinnovation imellem psykiatri og kriminalforsorg, med patienten som aktiv deltager. CO-lab samler et unikt forskningskonsortium og opbygger international forskningskapacitet og samarbejde på tværs af professionsfaglige discipliner. Konsortiet gennemfører over en fireårig periode en række empiriske undersøgelser og udvikler træningsmoduler i samarbejde mellem forskning og praksis samt en model for samskabelse.

Samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdspartnere fra praksis er: Footprints (UK), FPC Dr. S. van Mesdag (Holland) og Kriminalomsorgen (Norge) og universiteter: Stavanger universitet, Professionshøjskolen i Molde, Bournemouth Universitet, og CRADLE (Finland).

Samarbejder desuden med Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, Professionshøjskolen Absalon.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektets model for ledelse af samskabelse og velfærdsinnovation i tværgående samarbejder med patienten som partner tænkes videreudviklet i et kommunalt/regionalt perspektiv i samarbejde med kommuner i Region Sjælland, der bl.a. er direkte berørt af åbning af nyt statsfængsel. I det tværgående samarbejde bidrager Professionshøjskolen Absalon med et ledelsesperspektiv på borgerinddragelsen, hvilket anskues som et vigtigt grundlag for at skabe meningsfuld videns- og praksisudvikling i relation til kommunale og regionale strategier om ’patienten som partner’ og ’borgeren i centrum’.  

Projektet tænkes at indgå i Diplom i ledelse dels via det udbudte valgmodul i samskabelse, dels ved at vi påtænker at udvikle et specialiseringsmodul til region Sjælland målrettet ’patienten som partner’ på baggrund af projektets resultater. 

Projektleder: 

Søren Walther Nielsen, Adjunkt, ph.d. (projektleder)

Marie Aakjær, Adjunkt, ph.d. (FoU-ansvarlig)

Projektet løber fra: 2017-2020

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Ledelse og organisering af velfærdsinnovation" er forankret i Center for Ledelse og Oplevelsesdesign

Cxense Display