Del

Center for pædagogik

Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde

Forskningsmiljøets tema inkluderer arbejdet med mennesker i alle aldersgrupper, hvor pædagoger understøtter menneskers udvikling, trivsel og læring via kreative, æstetiske og fysiske læreprocesser.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle kreative, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder i pædagogisk arbejde, og derigennem bidrage til øget trivsel og læring hos børn, unge og voksne i dagtilbud, skole-/fritidstilbud og på det social- og specialpædagogiske område.

Inden for forskningstemaet beskæftiger vi os med, hvordan pædagogen kan bruge kreative, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder i pædagogisk arbejde. Vi har bl.a. fokus på, hvilke metoder, der er bedst egnet i en konkret kontekst, og hvordan pædagogen kan rammesætte, lede og evaluere disse metoder, så de i højst mulig grad fremmer læring, udvikling og trivsel hos gruppen og individet.