Del

Entreprenørskab og design af kreative læringsmiljøer

Målet med projektet er at inddrage studerende aktivt i udviklingsprojekter og dermed styrke de studerendes kompetencer som innovatorer og entreprenører. I modulet designer og udfører de studerende innovative workshops i den understøttende undervisning på skoler i Slagelse, Nykøbing Falster, Vordingborg og Roskilde. Hver workshop har til hensigt, at styrke kreativitet blandt børnene med udgangspunkt i inspiration og input fra lokale aktører, såsom håndværkere, erhvervsfolk, frivillige, kunstnere, selvstændige, mm. De studerende trænes hermed i at udvikle kreative undervisningsdesigns, læringsmiljøer og projekter i lokalområdet på tværs af forskellige sektorer og aktører. Projektet er støttet af Fonden for Entreprenørskab.

Samarbejdspartnere

Fonden for Entreprenørskab samt de involverede skoler.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

De studerende er medudviklere af innovative læringsdesigns. Således deltager de aktivt i udvikling af praksis og har ejerskab til de udviklede designs.

De studerendes deltagelses i projektet gavner kvaliteten og omfanget af projektet, da de studerendes iderigdom og kontakter i lokalområdet repræsenterer en styrke. Ligeledes arbejdes der i projektet med udvikling af modul på pædagoguddannelsen, hvorved muligheden for forankring og vidensdeling forstærkes. 

Projektleder: 
Mikkel Snorre Wilms Boysen, Lektor, ph.d.

Projektet løber fra: 
November 2016 - 1. september 2018

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde" er forankret i Center for Pædagogik"