Del

Kreativitet i den understøttende undervisning

Projektet har fokus på pædagogen som facilitator af kreative processer og kompetencer blandt børn inden for rammerne af den understøttende undervisning i skolen. I projektet udvikles nye metoder, hvormed pædagogen kan styrke kreativitet i en form, hvor der knyttes forbindelser til skolens fagundervisning og ligeledes skabes forbindelse til skolens overordnede formål og generelle fokusområder. Med metodisk afsæt i ´design-based research´ og ’action research’ udvikles en række workshop-forløb i tre andenklasser og tre tredjeklasser på Marievangskolen. I projektet deltager Martin Thilemann og Nanna Mundt, som begge er pædagoger på Marievang Skolen.

Projektet har til formål at udvikle og afprøve læringsdesigns i praksis.  

Studerende indgår i projektet som medudviklere af de producerede læringsdesigns.

Læs rapporten

Samarbejdspartnere

Marievang Skolen, BUPL

Projektleder: 

Mikkel Snorre Wilms Boysen, lektor, ph.d.

Projektet løber fra:

Projektet opererer fra august 2016 til august 2017

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde" er forankret i Center for Pædagogik