Del

KULT-projektet spreder stadig ringe i vandet

Projektet er officielt afsluttet ved årsskiftet 2018/2019, men spreder stadigvæk ringe i vandet. Se de seneste udviklinger under fanen "Nyheder".

Tak til alle deltagere i KULT-projektet!

KULT-projektpartnerne UCL, UCN, Kulturprinsen og Absalon takker hjerteligt alle, der har deltaget i og bidraget til projektet.

Se alle deltagerne her.

KULT

- et nationalt projekt til inspiration og kvalificering af pædagoger inden for kunst- og kulturformidling til børn i dagtilbud

Projektet har til opgave…  

  •  at inspirere og kvalificere færdiguddannede pædagoger i dagtilbud til bedre at kunne fungere som kunst- og kulturformidlere over for de 1-6 årige
  • at udvikle et pædagogisk formidlingskoncept, der er så tilpas effektivt og praksisorienteret, at det kan bruges af det pædagogiske personale over alt i landet og blive en fast del af daginstitutionens hverdag
  • at etablere længerevarende lokale kulturnetværk mellem kunstnere, kulturudbydere, museer, dagtilbud og professionshøjskoler
  • i professionshøjskoleregi at beskrive et nyt valgmodul til Pædagoguddannelsen om kunst- og kulturformidling, div. efter- og videreuddannelsestiltag samt at skitsere et nyt nationalt videncenter for æstetiske læreprocesser og kulturformidling,

Læs mere om de bagvedliggende teorier for projektet i  "Pædagogen som hverdagens kunst- og kulturformidler"

Baggrund

Som et led i Kulturministeriets strategi for små børns møde med kunst og kultur (2014) udvikler KULT-projektet særlige læringsforløb for pædagogisk personale i dagtilbud.

Initiativet er en del af Kulturministeriets strategier for børn og unge (http://slks.dk/boern/boerne-og-ungestrategier). Formålet er at supplere pædagoger og kunst- og kulturformidleres kompetencer for derved at skabe endnu flere kunst- og kulturmøder i små børns hverdag i landets dagtilbud. Dermed er initiativet et supplement til den nye pædagoguddannelse med fokus på den praktiske og refleksive dimension i forhold til kunst- og kultur i dagtilbud.

Rambøll Managements kortlægning ”Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud" (http://slks.dk/publikationer/kortlaegning-og-inspirationsmateriale-om-kunst-og-kultur-i-dagtilbud) dokumenterer, at børn er meget glade for kunst og æstetisk virksomhed, men at daginstitutioner generelt ikke har økonomi til ret mange ’ud af huset’-kunstoplevelser eller til at sende pædagogerne på kulturformidlings- eller æstetikfaglige efter- og videreuddannelse. Alligevel er det pædagoger, der står for hovedparten af den kunst- og kulturformidling, der rent faktisk finder sted. Endelig viser kortlægningen, at omfanget af samarbejde mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner er forbavsende ringe. 

Der er stor forskel på udbuddet og tilgængeligheden af kunst- og kulturtilbud rundt om i landet. Hvor det i de større byer vrimler med tilbud og aktiviteter, nogle af dem gratis, er man i landdistrikter og på mindre øer som regel nødt til at bekoste dyr transport og grundig planlægning, hvis børnene skal møde kunsten eller en tur på museum. Disse tids- og økonomifaktorer kan meget let begrænse daginstitutionernes – og dermed børnenes – muligheder for kulturoplevelser i hverdagen.

Deltagere

Partnerskabet bag projektet, Kulturprinsen, UCL, UCN og Professionshøjskolen Absalon (lead), realiserer målene med støtte fra en sparringsgruppe af kunstnere og professionelle kulturformidlere og i samarbejde med en række kommuner, daginstitutioner, kunstnere og – ikke mindst! – pædagogerne selv. Der er i høj grad tale om ’bruger-genereret’ udviklingsarbejde. 

Projektperiode

2016-2018