Del

Den afsluttende projektrapport er nu tilgængelig on-line

KULT-projektets progression, udbredelse, struktur, arbejdsformer, resultater, erfaringer, findings, anbefalinger mm. er samlet i en afsluttende rapport, der ultimo januar 2019 er godkendt og publiceret af Kulturministeriet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor den kan downloades gratis:

https://slks.dk/publikationer/smaa-boerns-moede-med-kunst-og-kultur

Samtidigt har Slots- og Kulturstyrelsen for overskuelighedens skyld samlet alle KULT-projektets sites og e-publikationer på ét sted:

https://slks.dk/boern/smaa-boern/kompetenceudvikling.

Sommerfuglemodellen publiceret i tidsskriftet 0 - 14

"Sommerfuglemodellen" er navnet på den didaktiske model for pædagogens arbejde med kunst og kultur i dagtilbud, som blev udviklet og - med held - afprøvet under KULT-projektet. Den rammesætter og beskriver arbejdet både før, under og efter børnenes oplevelser med kunstnere, på udstillinger, museer osv. og har vist sig meget nem at anvende.

Læs om den på dette site, eller læs om den i Pædagogisk Forums tidsskrift "0 - 14" nr. 4/2018, hvor den er grundigt beskrevet.

Artiklen er bragt i tidsskriftet 0-14, temanummer: ”De nye læreplaner. Introduktion samt de første eksempler og erfaringer”. Hele nummeret er på 100 sider, med i alt 25 artikler. Kan bestilles på 86187888 eller mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk.

"Det blev en sommerfugl!" genoptrykt

KULT-projektets inspirationsmateriale, bogen "Det blev en sommerfugl!", der er henvendt til pædagogisk personale og pædagogstuderende, udkom på tryk i 400 eksemplarer ved KULT-konferencen d. 17.5.2018, men var allerede 'udsolgt' få måneder senere. På manges opfordring er den nu genoptrykt i et 2. oplag på yderligere 500 eksemplarer til fordeling via UCN, UCL, Kulturprinsen i Viborg og PH Absalon.

Den kan desuden downloades gratis fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside:

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Publikationer/2018/Det_blev_en_sommerfugl.pdf.

God læselyst!

Kulturministeren deltog i KULT-arrangement under Kulturmødet på Mors 2018

På Kulturmødet på Mors roste kulturminister Mette Bock ”KULT”-projektet og refererede til Absalon-forskers ph.d.-afhandling.

KULT-projektet var repræsenteret ved Kulturmødet på Mors d. 24.8.18, der med sine godt 24.000 deltagere er landets klart største forum for kunst og kultur. KULT-projektleder Bennyé Austring. CfP Roskilde, fremlagde her i et samtalearrangement sammen med Lars Kjær Larsen, UCL, og Felicia Bech Lillelund, UCN, erfaringerne fra det landsdækkende KULT-projekt om dagtilbudsbørns møde med kunst og kultur, som er støttet af Kulturministeriet.

I panelet sad desuden professorerne Lene Tanggaard, Aalborg Universitet og Anne Bamford, University of London samt Kulturminister Mette Bock (LA). Ulla Voss Gjesing, Kulturprinsen, var moderator.

Kulturministeren, der var forhindret i at deltage i KULT-konferencen ”Små børns møde med kunst og kultur” i maj på PH Absalon, benyttede lejligheden til at fremhæve KULT-projektets resultater og især projektets nye didaktiske model for pædagogens arbejde før og efter børns museums- eller kunstoplevelser, ”Sommerfuglemodellen”.

Som belæg for kunstens betydning for børns dannelse og læring refererede hun til den ph.d.-afhandling, som den regionale KULT-koordinator for Sjælland, Merete Sørensen, CfP Roskilde, har udarbejdet. Den dokumenterer bl.a., at børns deltagelse i kunstæstetiske aktiviteter i dagtilbud æstetiske aktiviteter i daginstitutionerne styrker social inklusion, samarbejdskompetencer, fantasi og kreativitet og formsproglige kompetencer.

Under overskriften ”Tidlig Kulturstart” lancerede ministeren under selve Kulturmødet KULT-projektets afløser, en pulje på 6.25 mil. kr. til initiativer, der kan understøtte samarbejdet mellem pædagoguddannelser og kulturinstitutioner, kommuner, dagtilbud og civilsamfund.

Pressemeddelelse.

Læs mere om...

Kult-projektet: https://phabsalon.dk/forskning-og-udvikling/paedagogik/bevaegelse-kreativitet-og-aestetik-i-paedagogisk-arbejde/kult-projektet

KULT-konferencen 17.5.2018: https://phabsalon.dk/det-sker/konferencer/konference-smaa-boerns-moede-med-kunst-og-kultur

"Sommerfuglemodellen" m.m: https://slks.dk/boern/smaa-boern/kompetenceudvikling

Kulturmødet på Mors: http://kulturmoedet.dk/kulturmoedet-paa-mors-saetter-scenen-for-kulturpolitiske-debat.aspx#0?end=15

Kulturministeriets nye puljer: https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/flere-boern-og-unge-skal-moede-kunst-og-kultur/1/1/?L=0&cHash=36d46b2e2d745bdf210917f5fd28860c

Merete C. Sørensens ph.d.-afhandling: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Merete-Soerensen-ph.d.-afhandling.pdf

Vh. Bennyé D. Austring, Leder af KULT-projektet

KULT-arrangement i Jelling for pædagogstuderende og pædagoger

D. 27. juni 2018 afholdes et KULT-arrangement hos UCL i Jelling med fokus på videreførelse af projektets erfaringer og metoder. Oplægsholderne kommer fra HistorieLab, Kulturprinsen i Viborg, Vejle-bibliotekerne, Kulturmuseum Spinderihallerne og "Årets dagtilbud 2017", Bh. Grangård i Jelling.

Deltagelse er gratis, men tilmelding til menc@ucl.dk nødvendig. Program

Kulturminister Mette Bock har frigivet bogen "Det blev en sommerfugl!"

På konferencen "Små børns møde med kunst og kultur" hos Professionshøjskolen Absalon i Tre Kroner frigav kulturminister Mette Bock d. 17. maj 2018 KULT-projektets inspirationsmateriale henvendt til pædagoger og andre kulturformidlere.

Hun gjorde det med en glad 'tommel-op'-gestus i sin videohilsen til de over 200 tilstedeværende konferencedeltagere.

Materialet, der kan downloades gratis fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, rummer både beskrivelse af KULT's allerede udbredte sommerfuglemodel for pædagogisk arbejde med kunst. kultur og kulturarv, introduktion til begrebet æstetske læreprocesser, nogle illustrative praksisfortællinger fra projektforløbet i udvalgte dagtilbud landet over og - ikke mindst - et brugervenligt idékatalog over konkrete, praktiske tiltag, som hverdagens kulturformidlere frit kan bruge løs af til glæde for børn i dagtilbud landet over.

Hent e-bogen "Det blev en sommerfugl!" her.

Kom til KULT-projektets konference "Små børns møde med kunst og kultur" 17. maj 2018

PRESSEMEDDELELSE:

KULT- projektet inviterer til landskonferencen ”Små børns møde med kunst og kultur” torsdag d. 17. maj 2018 fra kl. 11 – 16 på Professionshøjskolen Absalon, Trekroner Forskerpark 4, Roskilde.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig via konferencens hjemmeside

Projektet, der er finansieret af Kulturministeriet, har siden 2016 arbejdet med dels at opkvalificere dagtilbudspædagoger til bedre at fungere som kulturformidlere, dels at opbygge netværk og samarbejde mellem museer, kunstnere, kulturinstitutioner og daginstitutioner over det meste af landet. Projektets resultater præsenteres på konferencen.

Program:

Åbningstale v. kulturminister Mette Bock (LA)

KULT-projektets resultater v. Cand. Mag. Bennye D. Austring

Keynote oplæg:

• ”Æstetik som lyst og læring i børnehaven”, keynoteoplæg v. Ph.d. Merete C. Sørensen, PHA

• ”Kulturarvsformidling - fra børnehave til verdensarv” keynoteoplæg v. MA Lars Kjær Larsen, HistorieLab

• ”Dannelse i dagtilbud” v. Forsknings- og Udviklingschef, Ph.d. Andreas Rasch-Christensen, VIAUC

• ”Kreativitet som væsentlig fremtidskompetence” v. Cand. Scient. Soc. Carolina Magdalene Maier, medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT)

Parallelle sessions:

• ”Teater, musik og dans som pædagogisk redskab”

• ”Børn med pensler – det autentiske møde med billedkunst”

• ”Animation og digitale medier i daginstitutionen”

• ”Bøger har brug for børn - har børn brug for bøger?”

• ”Er de æstetiske læreprocesser lidt i vejen i Pædagoguddannelsen?”

• ”Tidsrejsen – kulturhistorie for de små”.

Konferencen slutter med frigivelse af KULT's gratis e-bog "Det blev en sommerfugl!", der rummer inspiration til dagtilbudsbørns møde med kunst, kultur og kulturarv. 

KULT-forfatter tildelt Statens Kunstfonds arbejdslegat for Litteratur

Forfatteren Inge Duelund Nielsen har været tilknyttet KULT-projektet som workshopholder på projektets kurser i Jelling og Roskilde, og hun er én af de 12 forfattere af projektets gratis e-bog, der lanceres af kulturminister Mette Bock på konferencen "Små børns møde medkunst og kultur" i Roskilde d. 17. maj 2018.

Inge Duelund Nielsen, de har en større produktion af børne- og ungdomsbøger bag sig, blev i 2017 nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris for bogen ”Nannas nathistorier” (2016), og har i 2018 modtaget et arbejdslegat på 125.000 kr. fra Legatudvalget for Litteratur under Statens Kunstfond. 

KULT-temadag hos PH Absalon i Roskilde d. 15.2.2018

KULT-projektet samler ca. 50 pædagoger, pædagogstuderende, kunstnere og repræsentanter for Roskildes kulturinstitutioner og dagtilbudsadministration til fælles temadag torsdag eftermiddag d. 15.2.18.

Det foregår på Professionshøjskolen Absalons campus i Tre Kroner fra 12.30-16 i Auditoriet.

Vært er den regionale KULT-koordinator og Ph.d. Merete Sørensen, der byder på et program, der både rummer videndeling af hidtidige projekterfaringer, en inspirationsworkshop og en teaterforestilling med Børnekulissen fra Aarhus. Program

KULT-partneren Grangård i Jelling blev kåret som "Årets dagtilbud 2017" d. 11.12.2017

Grangård i Jelling blev d. 11.12.17 kåret som "Årets dagilbud 2017" af Børne- og Socialminister Mai Mercado efter indstilling fra ministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA. Kåringen begrundes i stedets gode læringsmiljø, der bl.a. bærer præg af, at to af institutionens pædagoger har deltaget i KULT-projektet siden oktober 2016.

Lars Kjær Larsen, lektor ved HistorieLab og koordinator for region syd i KULT-projektet, fortæller: ”Det er super skarpe og fagligt dygtige pædagoger på Grangård. De har ikke alene deltaget i projektet, men også været medudviklere på grundtanken i konceptet ’før-under-efter-perspektivet’ – altså hvordan pædagoger forbereder og indgår i samarbejde med kulturinstitutioner”.

KULT ønsker Grangård hjerteligt tillykke!

Læs mere her: http://historielab.dk/kaaring-danmarks-bedste-dagtilbud-historielab-paa-sidelinjen og se klip fra Grandgårds fejring af begivenheden på TVS her: https://www.tvsyd.dk/artikel/der-var-fest-hos-vinderen-af-aarets-dagtilbud.  

KULT Netværks- og videndelingsarrangement hos Kulturmuseet Spinderihallerne i Vejle d. 20.11.2017

Lektorerne Mette Nørregaard Christensen og Lars Kjær Larsen fra HistorieLab og UCN Jelling er værter v. KULT-projektets netværksmøde i Vejle mandag d. 20. november 2017. Deltagere er repræsentanter fra tre daginstitutioner, Give-Egnens Museum, Vejlebibliotekerne og Kulturmuseet Spinderihallerne samt studerende fra Pædagoguddannelsen i Jelling. Temaet er videndeling, feedback og rammesætning af det fortsatte samarbejde. Program

KULT møder Pædagoguddannelsens Ledernetværk i Aarhus 1.11.2017

KULT-repræsentanter fra Hjørring, Jelling og Roskilde introducerer et nyt, potentielt modul til Pædagoguddannelsen, "Kunst-, kultur- og kulturarvsformidling", for uddannelsens chefer og ledere fra seks professionshøjskoler og debatterer modulets form, indhold og udbudsmuligheder.

BUPL-temamøde om KULT-projektet i Hillerød 31.10.2017

BUPL Nordsjælland afholder d. 31.10.2017 temamøde i FrederiksborgCentret, hvor projektleder Bennyé Austring fortæller om og debatterer kunst, kultur, læreplaner, æstetiske lærerprocesser m.m. på baggrund af det igangværende KULT-projekt. Tilmelding via BUPL Nordsjælland. Program

KULT Videndelings-og netværksmøde hos UCN i Thisted 25.10.2017

Hanne Kusk (UCN Thisted) afholder temaaften med Sjørring Børnehus onsdag d. 25. oktober fra kl. 17 til 20 i UCN's kantine, Lerpyttevej 43, Thisted.

Temaerne er sommerfuglemodellen (workshop), de lokale muligheder for kunst- og kulturoplevelser og det fortsatte netværkssamarbejde. Program

KULT Videndelings- og netværksmøde hos UCL i Odense 24.10.2017

Lene Gutzon Münster er vært ved et seminar for de deltagende KULT-daginstitutioner i Odense tirsdag d. 24. oktober 2017 fra kl. 12.30 til 15.30 hos UCL i Odense, Niels Bohrs Allé 1, lokale C250. KULT-projektleder Bennyé Austring, billedkunstner Ingrid Duch og lektor Mette Nørregaard Christensen deltager også.

Temaerne er bl.a. æstetiske læreprocesser, drøftelse af projekterfaringer, fortsat samarbejde med hinanden og de lokale kunst- og kulturinstitutioner. Program

KULT Videndelings- og netværksmøde hos UCN i Hjørring 24.10.2017

UCN holder tirsdag d. 24. oktober 2017 temadag for 11 daginstitutioner fra Hjørring og Nørresundby, der medvirker i KULT-projektet. Det foregår hos UCN i Hjørring i Festsalen fra kl. 13-16.Værter er Felicia Bech Lillelund (UCN Hjørring) og Sandy Elbek (UCN Aalborg).

Temaerne er æstetiske læreprocesser, gensidig videndeling, formidling til forældre og fastholdelse af projektet og netværket. Program

KULT Videndelings- og netværksmøde hos PH Absalon i Roskilde 4.10.2017

Regional KULT-koordinator Merete Sørensen og pædagoger fra Kalundborg, Holbæk og Roskilde deler erfaringer og ideer fra projektet, og koreograf fra egnsteatret Åben Dans, Thomas Eisenhardt, holder oplæg om "Krop, kreativitet og dans". Program

PLS-debatmøde: "Æstetikken tilbage i pædagogikken" hos UCC København 7.9.2017

Fyraftensmøde om KULT-projektet og æstetiske læreprocesser arrangeret af Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Afd. Carlsberg, med o. 80 deltagende pædagogstuderende og undervisere. Oplægsholder: Bennyé D. Austring, KULT. Program

Sparringsmøde for institutioner i Thisted 15. maj 2017

Sparringseftermiddag på KULT-projektet torsdag den 15. maj 2017 kl. 9.00-12.00, Lerpyttervej 43, Thisted. Program

Sparringsdag for institutioner i Hjørring og Nørresundby 26.4.2017

Sparringsdag 26. april 2017 hos UCN, Skolevangen 45, Hjørring. Lokale: Festsalen. Program

Kulturformidlingskursus i Odense 6.4.2017

Det 4. og sidste af forårets KULT-kurser foregår 6.4.2017 hos UCL i Odense på Pædagoguddannelsen, Niels Bohrs Alle 1. Der vil her være oplæg af lektorerne Lene Gutzon Münster, Mathilde Ørts Ottosen og Bennyé D. Austring og workshops v. billedkunstner Ingrid Duch og museumsformidler v. Fyrtøjet Mette Kiileris. Program

Kulturformidlingskursus i Jelling 30.3.2017

Det 3. ud af 4 kulturformidlingskurser for pædagoger under KULT-projektet afvikles d. 30.3.17 hos UCN i Jelling. Det rummer bl.a. foredrag og workshops med Martha Lagoni, dramaturg og lektor, Jim Højberg, fortæller og børnebogsforfatter, Lisbet Aagaard Lykke, Vejle Bys Museum og Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum. - Program - Noter fra dagen af Maya Frimand Sommer.

Baggrundsartikel:

http://historielab.dk/boernehaveboern-paa-kunstopdagelse-med-paedagogen-som-kulturformidler

Kursus i Roskilde 23.3.2017

Pressemeddelelse 13. marts 2017

SMÅ BØRN SKAL INSPIRERES AF KUNST OG KULTURARV

Hverdagens kulturformidlere

Pædagoger skal klædes bedre på til at være ’hverdagens kulturformidlere’ for de 1- 6-årige børn i dagtilbud. Som led i projektet ”KULT” mødes ca. 40 sjællandske pædagoger den 23. marts i Roskilde for at lære mere om, hvordan man kan støtte og efterbearbejde børnenes kunst- og kulturoplevelser. Det skal ske i samarbejde med lokale museer, kunstnere og kulturinstitutioner. Kursets undervisere er en blanding af selvstændige kunstnere og kunstuddannede undervisere fra Professionshøjskolen Absalon.

På landsbasis vil mere end 500 børn i op til 40 daginstitutioner her i foråret møde nye og mangfoldige kulturaktiviteter. Aktiviteter, som deres pædagoger har lært at etablere på en række kurser i Hjørring, Jelling, Odense og Roskilde – samt i institutionerne. Efter kurserne modtager deltagerne sparring og supervision af kunstnere, professionelle kulturformidlere og undervisere. Disse kommer fra professionshøjskolerne UC Sjælland, UC Nordjylland, UC Lillebælt samt Kulturprinsen, udviklingscenter for børne- og ungekultur i Viborg. De deltagende pædagoger fra ti forskellige kommuner vil således få nye kompetencer, der skal bygge bro mellem kunst, kulturarv og dagtilbud.

På Sjælland deltager pædagoger fra Kalundborg, Holbæk og Roskilde. De mødes den 23. marts til kursus i Roskilde, hvor de blandt andet benytter teaterforestillingen ”En flyvende fortælling” af Børnekulissen som inspiration. Kursusdagen inddrager både billedkunstnere, musikere, teaterfolk og en enkelt forfatter, Inge Duelund Nielsen, der i februar blev nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. Desuden deltager kunstnerisk uddannede undervisere fra pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde og Vordingborg.

Nyt undervisningsmodul til Pædagoguddannelsen

KULT-projektet løber over to år og er finansieret af Kulturministeriet. Professionshøjskolen Absalon er leder af projektet, som blev vundet i udbud sammen med UCL og UCN. KULT skal både udvikle nye pædagogiske aktiviteter og nye former for netværkssamarbejde med inddragelse af eksempelvis kunstnere og formidlere af kulturarv. Målet er at indhente ny viden, der kan indarbejdes i Pædagoguddannelsen i form af et nyt valgmodul, en ny lærebog og en række efter- og videreuddannelsestilbud med fokus på formidling af kunst, kultur og kulturarv.

Bennyé D. Austring, der er er projektleder i Center for pædagogik og ledelse i Professionshøjskolen Absalon siger: ”KULT-projektet er interessant og meget vigtigt, fordi der i den nye pædagoguddannelse er brug for øget fokus på den praktiske og refleksive dimension i forhold til kunst og kultur i dagtilbuddene. Der er derfor behov for at etablere helt konkrete bud på, hvordan aktiviteter og læreplanstemaer kan understøttes af pædagogerne, gerne i samarbejde med aktører inden for kunst og kultur. Formålet med det aktuelle kursus i Roskilde er at give deltagerne nogle konkrete ’hands on’-redskaber, som de bliver støttet i at bruge via efterfølgende coaching hjemme i institutionerne”, siger han og oplyser, at alle institutioner vil få besøg af undervisere og kunstnere i den kommende tid for at følge op på initiativerne.

Studerende deltager

Også studerende ved professionshøjskolerne vil i et vist omfang kunne deltage i projektet og det pædagogiske arbejde, der således både får et uddannelsesperspektiv og et pædagogisk udviklingsperspektiv samtidig med, at projektet vil sætte konkrete spor i dagtilbuddene. Bennyé D. Austring ser det som naturligt, at projektet er forankret med ledelse hos Professionshøjskolen Absalon: ”KULT er centralt i forhold til de forskningsområder, Professionshøjskolen Absalon har arbejdet med i de senere år”, siger han og peger på, at Professionshøjskolen Absalon råder over flere forskere, der arbejder med pædagogik, æstetisk læring og koblingen mellem kultur, dagtilbud og børns udvikling.

KULT-projektet vil i kraft af følgeforskning skabe ny viden, men samtidig bygge ovenpå eksisterende viden og datamateriale - herunder Kulturministeriets ”Kortlægning af børns møde med kunst og kultur i dagtilbud”, som blev lanceret i februar 2016 af Rambøll og EVA.

Projektet afsluttes i 2018 med en landsdækkende konference i Roskilde med deltagelse af kulturministeren. Der er afsat 1,5 mio. kr. til initiativet. Mere information om projektet findes på Kult-projektets hjemmeside www.phabsalon.dk/kult. Om datamaterialet: http://slks.dk/publikationer/kortlaegning-og-inspirationsmateriale-om-kunst-og-kultur-i-dagtilbud.  

Yderligere information:

Bennyé D. Austring, projektleder i Center for Pædagogik og Ledelse, 72481262, bau@pha.dk.

Merete Sørensen, regional koordinator, CfPL, 72481635, mso@pha.dk

 

Pressen skrev:

http://navisen.dk/blog/paedagoger-skal-laere-smaa-boern-om-kunst-og-kulturarv

Kunst og kultur - for, med og af børn

Kursus i Hjørring 6. marts 2017

D. 6.3. 2017 deltog over 30 pædagoger fra Hjørring, Thisted og Nørresundby sammen med udvalgte kunstnere, kulturkonsulenten i Hjørring Kommune og eventkoordinatoren fra Vendsyssel Teater i det første KULT-kursus i en række på fire, der også omfatter Jelling, Odense og Roskilde. Vært var Felicia Bech Lillelund, billedkunstner og lektor v. Pædagoguddannelsen i UCL Hjørring, og de deltagende kunstnere var dukkemager og -fører Adreinne Agnew og musiker og komponist Viggo Steincke, der gav en drama-musik workshop sammen med lektor Hanne Kusk fra UCN i Thisted. Dagen bød på dette program

Kurset affødte flere artikler i lokalpressen, bl.a. denne i Vendelbo Posten: http://vendelboposten.dk/paedagoger-skal-blive-bedre-til-kulturmoede.  

Projektsparring i Slots- og Kulturstyrelsen 4.10.2016

KULT-projektet bærende koncept blev diskuteret på et møde, hvor deltagerne var SLKS, UCC, CN, UCL, UCSJ (nu PH Absalon), Næstved Kommune, Statens Museum for Kunst, Aarhus Universitet, Teatret Åben Dans, Åbent Dagtilbud, Børns Møde Med Kunsten (BMMK) og en række inviterede kunstnere.

Kick Off-seminar på Den Danske Scenekunstskole i Odsherred 20.-21.9.2016

Kick Off-seminar med deltagelse af Felicia Bech Lillelund og Hanne Kusk (UCN), Lars Kjær Larsen (UCL), Ulla Voss Gjesing (Kulturprinsen i Viborg), Merete Sørensen og Bennyé Austring (Ph Absalon), som udformede projektets bærende koncept.

Kulturminister Mette Bock åbner KULT konferencen i Roskilde 17. maj 2018

Kulturminister Mette Bock åbner KULT-projektets afsluttende formidlingskonference ”Børns møde med kunst og kultur” (arbejdstitel). Konferencen afholdes torsdag d. 17. maj 2018 i Auditoriet hos Professionshøjskolen Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Yderligere info: bau@pha.dk. Program og tilmeldingsmodul er under forberedelse.