Del

Huskunstner Projektet

Projektet var finansieret af Statens Kunstfond / Slots- og Kulturstyrelsen.

Formålet med projektet var for det første at undersøge de kunstneriske og læringsmæssige potentialer ved børn og unges møde med professionelt kunst i regi af Huskunstner ordningen under statens Kunstfond. For det andet at evaluere selve Huskunstnerordningen med henblik på at optimere de kunstneriske partnerskaber mellem pædagogisk personale, kunstnere og børn og unge

Konkret blev der arbejdet med følgende:

Forskningen tog afsæt i 3-5 cases af forskelligartede og typiske Huskunstnerprojekter og der udarbejdes en forskningsrapport på basis af case-studierne indeholdende:

  • analyse af børns og unges oplevelser af mødet med kunsten i medfør af ordningen samt af læringspotentialet for de involverede parter: kunstnere, formidlere/lærere og børn/unge
  • anbefalinger til justering og løbende udvikling af ordningen samt til evaluering af enkelte Huskunstnerprojekter og af ordningen generelt
  • anbefalinger og erfaringer vedrørende samspil mellem Huskunstnerordningen og Den Åbne Skole

Læs rapporten her (pdf)

Samarbejdspartnere

Niels Græsholm Chef Konsulent Slots- og Kulturstyrelsen Kulturministeriet

Lisbeth Hastrup seniorforsker DPU Århus Universitet

Bettina Nielli Briand forskningsassistent Slots- og Kulturstyrelsen

Thomas Thorsen Professionshøjskolen Absalon

Samt en række kunstnere, pædagoger, undervisere og kulturformidlere 

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet var et følgeforskningsprojekt der i udstrakt grad  indebar observationer af praksis i dagtilbud og skoler samt æstetiske evalueringsformer og kvalitative interviews med pædagoger, lærere, kunstnere, kulturformidlere og børn og unge.

Projektet omhandlede mødet med kunst og æstetiske læreprocesser i pædagogisk praksis og vil tjene som inspiration til undervisning i disse emner i grunduddannelsen på blandt andet valgmodulerne under de valgfrie kompetencemål.

Herudover blev der arbejdet systematisk med udvikling og afprøvning af æstetiske evalueringsformer metoder som ville kunne indgå i metodekurser på grunduddannelsen.  

Projektleder:
Merete Cornét  Sørensen, Lektor, ph.d. 

Projektet løber fra:

Juni 2016 - juni 2017

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde" er forankret i Center for Pædagogik