Del

Fra håndværk til iværksætteri

Iværksætteri, kreativitet og entreprenørskab afføder respekt og prestige i det danske samfund. Ofte omtales entreprenører endda som vor tids rockstjerner. Til gengæld opfattes faglige håndværk ofte som værende mindre ’cool’. Dette er besynderligt, idet mange entreprenører og kreative ildsjæle netop tager udgangspunkt i et fagligt håndværk.

I projektet etableres en række undervisningsforløb i udskolingen med henblik på at gøre det tydeligt for eleverne, at faglige håndværk rummer mange muligheder i forhold til fremtidig karriere og i forhold til at være kreativ, innovativ og iværksættende.

Således er projektets mål, at elever i folkeskolen oplever, at de håndværksbetonede fag er spændende, attraktive og cool, og at eleverne derfor overvejer en erhvervsuddannelse.

Forventede resultater

I projektet forventes det:

  1. At de involverede elever oplever, at håndværk og de erhvervsrettede uddannelser er spændende.
  2. At flere elever på de pågældende skoler i de pågældende klasser overvejer at vælge erhvervsuddannelse efter endt skoletid.
  3. At flere elever konstateres uddannelsesparate på de pågældende skoler i de pågældende klasser.
  4. At elever vælger at forsætte arbejdet med deres iværksætter-projekt, samt at nogle elever kvalificerer sig til Danmarksmesterskabet i konkurrencen ’Next Level’ på baggrund af håndværksbetonede ideer og projekter
  5. At lærere og pædagoger på de pågældende skoler opnår større indsigt og netværk i forhold til håndværk, erhvervsliv, erhvervsuddannelser, entreprenørskab og iværksætteri.
  6. At lærere og pædagoger bliver bedre til at indarbejde håndværksbetonede aktiviteter i skolens undervisningsforløb.
  7. At det etablerede samarbejde resulterer i fremtidsrettede samarbejdsaftaler og at de etablerede undervisningsforløb fortsættes efter projektets udløb.
  8. At projektmodellen efter endt forløb udbredes til flere skoler i Slagelse kommune.
  9. At projektmodellen udbredes til andre kommuner i Region Sjælland.

Samarbejdspartnere

Marievangsskolen, Slagelse
Broskolen, Korsør 
Nymarkskolen, Slagelse
ZBC 
Slagelse Erhvervscenter 
FriRUM

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

I projektet deltager pædagogstuderende i forhold til udformning af enkelte undervisningsforløb designet til udskolingens elever samt empiri-indsamling. Hermed styrkes de pædagogstuderendes kompetencer i forhold til at designe læringsforløb med vægt på håndværket, æstetikken og kreativiteten. Ligeledes opbygger de studerende et netværk i forhold til det lokale erhvervsliv og ZBC.

I et større perspektiv udvikles i projektet viden, der er essentiel i forhold til at uddanne og videreuddanne pædagoger/lærere til at designe undervisningsforløb i skolen, der i højere grad inddrager håndværk, æstetik og kreativitet.

Projektet er støttet af