Del

Center for pædagogik

Pædagogisk arbejde med faglighed, familier og børn

Forskningsmiljøet adresserer to forskningstemaer, der har stor sammenhæng i pædagogisk praksis: ”Pædagogisk arbejde med børn og familier” og ”Faglighed, mål og teknologi i pædagogisk praksis”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at skabe viden, der giver pædagoger bedre handlemuligheder for at kunne skabe stærke trivsels- og læringsfællesskaber for alle børn og unge. Vi arbejder på at øge kvaliteten af unges trivsel og relationer såvel som deres dannelsesmæssige og faglige udvikling.

Inden for forskningstemaet ”Pædagogisk arbejde med børn og familier” beskæftiger vi os med, hvordan pædagoger kan medvirke til at styrke forskellige børns og familiers livsmuligheder. Det omfatter temaer som fx læringsmiljø og trivsel for forskellige børn, tværprofessionelle samarbejder om børn i vanskeligheder og familiers og børns perspektiver på egne ressourcer og muligheder. Vi bidrager til udvikling af metoder og samarbejdsformer om familier og børn og til udvikling af børns og familiers egne deltagelsesmuligheder.

Inden for forskningstemaet ”Faglighed, mål og teknologi i pædagogisk praksis” har vi fokus på, hvordan pædagoger i praksis kan forholde sig til og anvende tiltag som dokumentation, evaluering og evidens. Vi bidrager til at styrke pædagogens rolle som central vidensaktør i samarbejde med andre og i egen praksis. Det omfatter temaer såsom spørgsmål om udvikling af kvaliteten i pædagogisk arbejde, vurdering af børn og anvendelse af test og evaluering, fx inden for dagtilbudsområdet, samt pædagogisk arbejde i skole og fritid.