Del

Digitale teknologier i det pædagogiske arbejde i dagtilbud for 0-3 årige

Udvikling af det pædagogiske personales kompetencer med henblik på at kunne benytte digitale teknologier med 0-3 årige børn.

Projektet undersøger hvordan det pædagogiske personale kan støtte og udvikle børnenes mediefaglige kompetencer, og hvordan de digitale medier kan bidrage til børnenes læring og dannelse. Undersøgelsen foretages via Design-based research metoden, gennem et tæt samarbejde med dagplejerne i Kalundborg Kommune og en vuggestue i Slagelse. Den indsamlede viden formidles til praksisfeltet via en MOOC om Digitale medier i dagtilbud og via afholdelse af Workshops i forbindelse med afvikling af projektet.

Projektets formål er at udvikle og implementere indsatser på grunduddannelsen, der kan styrke pædagogers kompetencer mhp. at kunne inddrage digitale teknologier i pædagogisk arbejde med børn i dagtilbud. Dette sker via undervisning på grund- (og efter-videreuddannelsen) og via udarbejdelse af en MOOC, der i fremtiden vil kunne benyttes af undervisere, studerende, kursister og af det pædagogiske personale i dagtilbud

Samarbejdspartnere

UCC, VIA, UC Nord. 

Projektleder:
Astrid Margrethe Hestbech, Lektor

Projektet løber fra:
Projektet er påbegyndt 1. februar 2016, afsluttes 5. januar 2017.

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Pædagogisk arbejde med faglighed, familier og børn" er forankret i Center for Pædagogik