Del

Center for ernæring og rehabilitering

Rehabilitering og palliation

Forskningsmiljøet adresserer temaet: ”Rehabilitering og palliation med borgeren som samarbejdspartner”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at styrke den sundhedsfaglige indsats i feltet mellem rehabilitering og palliation. Målgruppen er en stigende ældrebefolkning og en stor gruppe mennesker, der lever med kronisk eller livstruende sygdom. Feltet er i rivende udvikling som en konsekvens af, at stadigt flere patienter overlever eller lever længere som følge af behandling, men med mén eller forskellige funktionsnedsættelser. På den måde er det traditionelle skel mellem den rehabiliterende og palliative indsats under opbrud og på vej til at blive langt mere overlappende.

I forskningsmiljøet skaber vi viden om virkningsfulde sundhedsfaglige indsatser i feltet mellem rehabiliterende og palliative tilgange med involvering af borgeren – og de pårørende – som helt centrale aktører. Forskningsmiljøet har fokus på, hvordan sammenhængende indsatser på tværs af fagprofessioner og sektorer kan bidrage til at styrke borgerens livskvalitet under eller efter sygdom og behandling.

 

 

Cxense Display