Del

Samarbejde og partnerskab

Vi inviterer til samarbejde indenfor forskning og udvikling

Vores vidensproduktion sker i et åbent og dynamisk samspil med kommuner, regioner, virksomheder, brugerorganisationer, faglige organisationer, universiteter og de øvrige professionshøjskoler.

Vi tager afsæt i de regionale udfordringer i Region Sjælland, men samarbejder både nationalt og internationalt.

Professionshøjskolen Absalon har indgået en række stærke partnerskaber for at løse centrale problemstillinger i velfærdssamfundet. Vi samarbejder især med Region Sjælland, Vækstforum, med de 17 kommuner i regionen, med institutioner, skoler og hospitaler.

Vi samarbejder også med Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Århus Universitet og Ålborg Universitet og en række brugerorganisationer på professionsområdet. FoUs projekter støttes endvidere af EU fonde.


Er du interesseret i et stipendium fra Ph.d.-rådet inden for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har til formål at styrke den praksisnære forskning på grundskoleområdet til gavn for alle elever i folkeskolen. På sigt skal dette understøtte forskningsbasering af de pædagogiske uddannelser og den daglige praksis i folkeskolen. De ph.d.-studerende er forankret i et samarbejde mellem en professionshøjskole og et universitet. Ph.d.-projekterne binder på den måde forsknings- og uddannelsesmiljøerne sammen i forskningsnetværk. Ph.d.-erne vil efterfølgende kunne undervise på en professionshøjskole.

Ph.d.-rådet afholder hvert år informationsmøder i hhv. Aarhus og København i begyndelsen af året. Du kan finde tidspunkterne på ph.d.-rådets hjemmeside.

Læs mere om ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning på Ph.d.-rådets hjemmeside

Samarbejde med Professionshøjskolen Absalon
Interesserede ansøgere til Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har mulighed for at samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Er du interesseret, skal du kontakte vores tovholder med dit forslag til et ph.d.-projekt. Vores tovholder vil i så fald stå for kontakten til et relevant universitet.