Del

Digitale læringsplatforme i Folkeskolen

Projektet har til formål at udvikle indsatser, der understøtter implementering af læringsplatforme i den danske folkeskole og samtidigt undersøge disse platformes betydning for den pædagogiske- og didaktiske praksis og for elevernes læring.

Projektet skal i samarbejde med 12 skoler udvikle indsatser, der understøtter implementering af læringsplatforme i den danske folkeskole og samtidigt undersøge disse platformes betydning for den pædagogiske- og didaktiske praksis og for elevernes læring. 

Samarbejdspartnere

Aalborg Universitet (leadpartner), Syddansk Universitet, UC SYD, University College Lillebælt, Alexandra Instituttet 

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet er metodisk organiseret som ”brugerinddragende forskningsbaseret innovation” og konkret skal der på de 12 skoler gennemføres et fremtidsværksted, en designworkshop, en aktion/eksperiment og et videndelingsseminar – alle i et samarbejde mellem lærere, pædagoger, skoleledere, CFU-konsulenter og forskere.

Projektet skal bl.a. udvikle en læringsplatformsdidaktik – forstået som et refleksionsværktøj – som efterfølgende kan inddrages i læreruddannelsen.
 

 

 

 

Projektleder: Karsten Gynther, Docent

Projektet løber fra: September 2016 – Marts 2017

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Digitale læringsmiljøer og didaktisk design" er forankret i Center for SKole og Læring