Del

MOOCs i grunduddannelsen til lærer

Med afsæt i allerede producerede MOOCs til efteruddannelse af erfarne folkeskolelærere skal projektet generere viden om barrierer og potentialer for at anvende disse MOOCs som en ressource i grunduddannelsen til lærer. Samtidig skal projektet producere principper for og nye didaktiske design for integration af MOOCs i læreruddannelsen.

Inspirationskatalog

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet trækker på resultaterne fra et samarbejde med praksis i et andet forskningsprojekt om MOOCs til efteruddannelse af erfarne lærere. I dette projekt er fokus på innovation af læreruddannelsen og projektet har her som mål at udvikle nye uddannelsesmodeller og undervisningsmetoder til grunduddannelsen som lærer.

Projektets formål er øget kvalitet på læreruddannelsen målt på brugertilfredshed, frafald og eksamensresultat. Undervisere og studerende på læreruddannelsen deltager sammen med forskere i udvikling og afprøvning af nye didaktiske designs med integration af MOOCs. Projektet er her metodisk inspireret af Design Based Research, hvor didaktiske designprincipper udvikles gennem iterative designeksperimenter.

Projektleder: Anne-Mette Nortvig, Ph.d.

Projektet løber fra: Januar 2016 – december 2017


Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Digitale læringsmiljøer og didaktisk design" er forankret i Center for Skole og Læring