Del

(Massive Open Online Courses) i Danmark – et pilotprojekt

Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt, som retter sig mod at udrede barrierer og potentialer for etablering af et nationalt partnerskab om MOOCs (Massive Open Online Courses) i Danmark. Samtidig er det et innovationsprojekt, der skal udvikle og afprøve et nyt uddannelses- og efteruddannelseskoncept knyttet til professionerne pædagog og lærer. Der udvikles, produceres og afprøves en prototype for en MOOC om temaet: ”Den åbne skole”, som kan anvendes til efteruddannelse af lærere, pædagoger og interessenter i skolens omverden.

Samarbejdspartnere

Professionshøjskolen Absalon (lead), UCC, Metropol, University College Lillebælt, VIA, University College Nord, UC SYD og DMJX.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet udvikler og afprøver en MOOCs som kan understøtte lærere og pædagoger i skolen i at afvikle åben-skole-forløb. Samtidig kan interessenter fra erhvervsliv, kulturliv og foreningslivet blive kompetenceudviklet til at indgå i fælles undervisningsforløb i og med skolen.

Den producerede MOOCs afprøves også af lærerstuderende og elementer fra den udviklede MOOC vil kunne indgå i fag og forløb på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen.

Projektleder: Karsten Gynther, Docent

Projektet løber fra: Projektet løber fra 1 januar 2016 – 31/12 2017.
Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Digitale læringsmiljøer og didaktisk design" er forankret i Center for Skole og Læring